fbpx
AUTOR: Marek Golec

Top 10 legalnych sposobów na wypłatę pieniędzy ze spółki z o.o.

Co zrobić, żeby efektywny podatek przy prowadzeniu spółki z o.o. był dla Ciebie nie tylko akceptowalny, ale atrakcyjny?

Przekonaj się, że przy prowadzeniu biznesu w formie spółki z o.o., oprócz ograniczenia odpowiedzialności można w bezpieczny i legalny sposób osiągnąć niski poziom opodatkowania.

 

Zapraszam Cię po odpowiedź na mój kanał YouTube, na którym opublikowałem film:

 Jak Wypłacić Pieniądze Ze Spółki z o.o.?

Top 10 Legalnych i Bezpiecznych Sposobów

 

Z tego filmu dowiesz się:

 

 • na czym polega legalne obniżenie efektywnego podatku w związku z podwójnym opodatkowaniem,
 • na co uważać, żeby przez niewiedzę lub nieuwagę drastycznie nie podwyższyć sobie poziomu obciążeń publicznoprawnych,
 • jakie są TOP 10 legalne i bezpieczne sposoby na wypłacanie pieniędzy ze spółki w inny sposób niż w formie dywidendy,
 • kiedy współpraca z własną spółką nie będzie wiązała się z zapłatą ZUS,
 • w jakich okolicznościach podatku w ogóle nie będzie, a kiedy wyniesie on mniej niż 5%.

 

Jeśli wolisz czytać niż oglądać, zapraszam Cię do lektury poniższego artykułu ↓↓

Top 10 legalnych sposobów na wypłatę pieniędzy ze spółki z o.o.

Na czym polega legalne obniżenie efektywnego podatku w związku z podwójnym opodatkowaniem?

W artykule Czym jest podwójne opodatkowanie i ile naprawdę wynosi efektywny podatek? poruszyłem zagadnienie podwójnego opodatkowania z kilku nieoczywistych stron. Być może wiesz, że transfer pieniędzy ze spółki do wspólnika nie musi być tak wysoko opodatkowany, jak w przypadku podwójnego opodatkowania.

 

Wynika to z faktu, że wspólnicy mogą mieć różne relacje ze spółką i być z ich tytułu wynagradzani. Wynikiem tego jest płacenie podatku dochodowego tylko na jednym poziomie – na poziomie wspólnika a nie na dwóch poziomach, czyli na poziomie spółki oraz na poziomie wspólnika.

 

Tak więc, z punktu widzenia udziałowca, który ma jakieś relacje ze spółką, z tytułu których otrzymuje wynagrodzenie, efektywny podatek może być niższy niż 26,29%. Dla przypomnienia, tyle wynosi podwójne opodatkowanie w przypadku prowadzenia spółki, która płaci 9% CIT.

 

Tak się dzieje, ponieważ w kosztach uzyskania przychodów spółka może uwzględnić wydatki związane z wynagradzaniem wspólników. W takiej sytuacji dochód spółki ulega obniżeniu i podatek od wynagrodzenia wspólnika jest płacony tylko na jego poziomie. Doprecyzujmy, że skoro zostało wypłacone wspólnikowi wynagrodzenie, które jest kosztem spółki, spółka oszczędza 9% na CIT i dodatkowo nie pojawi się podatek od dywidendy, ponieważ te pieniądze są już ze spółki wypłacone, więc siłą rzeczy nie będą one mogły już zostać wypłacone w postaci dywidendy.

 

Uważaj na podwyższenie efektywnego podatku

W tym artykule omówię dziesięć sposobów na legalne obniżenie efektywnego podatku w związku z podwójnym opodatkowaniem.

 

Uwaga! Pokażę Ci też jakie błędy popełnia wiele osób i niepotrzebnie podwyższa sobie efektywny podatek, pomimo chęci jego obniżenia.

Nie narażajmy się fiskusowi

Zanim przejdziemy przez dziesięć legalnych sposobów na zmniejszenie efektywnego podatku w związku z podwójnym opodatkowaniem, zaznaczmy, że nie może dochodzić do sytuacji fikcyjnych i sztucznych, czyli że wynagradza się wspólnika czy kogokolwiek za czynności, które nie zostały wykonane. Ponadto miej świadomość, że czynności powinny być właściwie udokumentowane, potrzebne spółce a ich wycena powinna być rynkowa.

Zapisz się na newsletter i otrzymaj
ZA DARMO kalkulator podatkowy

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz autorski kalkulator podatkowy.
 • Przeprowadzisz w nim analizę formy opodatkowania dla Twojej firmy.
 • Zobaczysz, która forma działalności jest dla Ciebie najkorzystniejsza podatkowo (np. JDG, sp. z o.o.).
 • Uzyskasz dostęp do nagrania video, które jest praktyczną instrukcją obsługi kalkulatora.

Top 10 legalnych sposobów

Przejdźmy więc do omówienia dziesięciu legalnych sposobów na zmniejszenie efektywnego podatku w związku z podwójnym opodatkowaniem, przy czym pamiętamy o tym, że decydując się na wybrane relacje, powinny być one spółce potrzebne i mieć charakter obiektywny.

 

Zaznaczam, że nie będziemy zbytnio wchodzili w szczegóły, ponieważ każdy sposób jest tematem na oddzielny artykuł.

1. Wynagrodzenie członka zarządu na podstawie aktu powołania

Takie wynagrodzenie jest opodatkowane według skali podatkowej i dodatkowo podlega składce zdrowotnej w wysokości 9%.

 

Przy wypłacie w wysokości 30 tys. zł rocznie, o ile nie mamy innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, PIT wynosi zero, ponieważ mieścimy się w kwocie wolnej, niemniej efektywny podatek wynosi 9% ze względu na składkę zdrowotną.

 

Natomiast po przekroczeniu kwoty wolnej (30 tys. zł) i przy założeniu, że próg podatkowy (mowa o kwocie 120 tys. zł) nie jest przekroczony, opodatkowanie wynosi 21%. Innymi słowy PIT wynosi 12% a składka zdrowotna 9%.

 

Niemniej, efektywny podatek uwzględniający PIT i składkę zdrowotną członka zarządu przy wypłacie wynagrodzenia w kwocie 120 tys. zł wynosi 18%.

 

Uważaj jednak, żeby Twój efektywny podatek nie wyniósł aż 41%!

 

Powinieneś mieć świadomość, że dochody opodatkowane według skali podatkowej, na poziomie zeznania rocznego, sumują się z innymi dochodami opodatkowanymi w ten sposób.

 

W związku z tym może okazać się, że wynagrodzenie członka zarządu będzie opodatkowane według stawki 32%, pomimo że jego wysokość nie przekroczy progu podatkowego, ale po zsumowaniu z wynagrodzeniem np. z umowy o pracę już tak.

2. Współpraca ze spółką na zasadzie B2B

Faktury od wspólnika za świadczone na rzecz spółki usługi, oczywiście zgodnie z umową, będą kosztem spółki. Ważne, żeby świadczenie tych usług nie pokrywało się z obowiązkami wykonywanymi przez niego w ramach pełnienia funkcji członka zarządu, oczywiście jeśli ten wspólnik taką funkcję w spółce pełni. Ponadto czynności wynikające z umowy współpracy nie mogą być sztuczne, muszą zostać faktycznie wykonane, wycenione rynkowo i być właściwie udokumentowane.

 

Nadmieniam jeszcze, że umowa np. współpracy między spółką a jej członkiem zarządu będzie skuteczna, pod warunkiem zachowania pewnych formalności, chociażby wynikających z art. 210 ustawy – Kodeks spółek handlowych. To zagadnienie omówiłem w artykule Po co spółce pełnomocnik? Rola i funkcje jakie pełni.

 

Jeżeli wspólnik w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej rozlicza się ryczałtem, w zależności od tego jakiego rodzaju czynności na rzecz spółki wykonuje, ryczałt może wynosić od 2% do 17%. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ryczałtu, zachęcam Cię do przeczytania artykułu Komu opłaca się ryczałt?.

 

Jako przykład współpracy spółki ze wspólnikiem na zasadzie B2B możemy podać prowadzenie przez spółkę działalności szkoleniowej. Załóżmy, że spółka organizuje szkolenia stacjonarne i ponosi koszty, takie jak: wynajem sali, catering, marketing i honorarium wykładowców. Jednym z prelegentów może właśnie być wspólnik. Wykonując usługę szkoleniową, stawka zryczałtowanego podatku dochodowego wynosi 8,5%.

 

Na co należy uważać?

 

Wiemy, że efektywny podatek na poziomie wspólnika będzie wyższy niż 8,5%, ponieważ uwzględnić jeszcze należy składkę zdrowotną, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

 

Czasami, zwłaszcza przy wyższej stawce ryczałtu np. 15% może okazać się, że efektywny podatek (PIT + składka zdrowotna + składki społeczne + Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy) może wynieść więcej niż 26,29%. W takich okolicznościach relacja na zasadzie B2B z własną spółką nie jest opłacalna.

 

 

Być może w tym miejscu chcesz się ze mną nie zgodzić, ponieważ uważasz, że jeśli wspólnik w ramach swojej indywidualnej działalności gospodarczej, poza współpracą z własną spółką zajmuje się czym innym, np. handluje zabawkami lub świadczy usługi prawne czy doradcze, to i tak już płaci ZUS. W takiej sytuacji efektywny podatek z tytułu współpracy na zasadzie B2B wyniesie tyle co stawka ryczałtu.

 

Tak, zgoda. Jednak z tym zastrzeżeniem, że z powodu osiągania przychodów ze współpracy z własną spółką wejdzie w wyższy przedział składki zdrowotnej. Jeśli jednak jego przychody z innych aktywności przekraczają 300 tys. zł, składki ZUS wyższe już nie będą i wtedy efektywny podatek z tytułu współpracy na zasadzie B2B rzeczywiście wyniesie tyle co stawka ryczałtu.

 

Ale tutaj mamy kolejny „haczyk”.

 

Zwróćmy jeszcze uwagę na inny niekorzystny scenariusz, w którym wspólnik będzie czynnym podatnikiem VAT, a spółka nie będzie miała prawa odliczyć podatku od towarów i usług. W takiej sytuacji ten podatek nie będzie neutralny ze względu na brak możliwości jego odliczenia przez spółkę. Jako przykład możemy podać działalność spółki polegającą na handlu nieruchomościami na rynku wtórnym. Co do zasady transakcje te są zwolnione przedmiotowo z VAT. Tak więc, otrzymując fakturę zakupową np. ze stawką VAT 23%, chociażby za pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, spółka nie będzie mogła odliczyć podatku naliczonego z tej faktury.

 

Chyba zgodzisz się ze mną, że taka współpraca nie będzie się spółce opłacała.

3. Odsetki od pożyczki

W sytuacji gdy wspólnik udzieli spółce pożyczki, odsetki od niej będą kosztem spółki, a co za tym idzie, pomniejszą jej dochód, natomiast przychód wspólnika z tytułu otrzymanych odsetek będzie opodatkowany podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 19% (jest to tak zwany podatek Belki). 19% podatku to o ponad 7% mniej niż podwójne opodatkowanie w wysokości 26,29%.

 

Na co należy uważać?

 

Przy podpisywaniu umowy pożyczki z podmiotem powiązanym (np. z własną spółką), oprócz dopełnienia formalności wynikających z ustawy – Kodeks spółek handlowych, wskazane jest, aby przy ustalaniu oprocentowania zastosować się do mechanizmu safe harbour, czyli bezpieczna przystań. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Pożyczasz pieniądze do spółki – zadbaj o safe harbour.

 

I jeszcze jedna ważna informacja. Jeśli myślisz o estońskim CIT, pożyczki m.in. od wspólnika do spółki, a tym bardziej w drugą stronę, nie są wskazane przy korzystaniu z reżimu podatku estońskiego. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Wkład, pożyczka czy dopłaty do spółki z o.o. – kiedy co się opłaca?.

4. Wynagrodzenie prokurenta

Kosztem spółki może też być wynagrodzenie prokurenta, które jest opodatkowane według skali podatkowej i podlega składce zdrowotnej w wysokości dziewięć procent (9%) od kwoty wynagrodzenia. Prokurentem, czyli swego rodzaju pełnomocnikiem może być wspólnik. Na dodatek na prokurencie nie ciąży taka odpowiedzialność jak na członku zarządu. Głównym jego zadaniem jest reprezentowanie spółki, ale w przeciwieństwie do członka zarządu, nie prowadzi on spraw spółki, czyli nią nie zarządza.

 

Czym zatem różni się wynagrodzenie prokurenta od wynagrodzenia członka zarządu?

 

Oba wynagrodzenia są opodatkowane według skali podatkowej i podlegają dziewięcioprocentowej składce zdrowotnej. W rozliczaniu PIT jest jednak pewna różnica.

 

Prokurent z podatku dochodowego rozlicza się samodzielnie, dopiero na poziomie zeznania rocznego (PIT-36), w źródle przychodów „przychody z innych źródeł”. W przypadku członka zarządu, płatnikiem podatku dochodowego jest spółka.

 

Natomiast składkę zdrowotną zarówno członka zarządu, jak i prokurenta rozlicza spółka, która w obu przypadkach jest płatnikiem ZUS.

5. Wynagrodzenie udziałowca na podstawie art. 176 K.s.h.

Składce zdrowotnej nie podlega wynagrodzenie udziałowca z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych na podstawie art. 176 ustawy – Kodeks spółek handlowych. Jest ono opodatkowane według skali podatkowej. Zatem, w razie osiągnięcia rocznego dochodu z tego tytułu w wysokości 120 tys. zł, przy braku innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, efektywny podatek wynosi zaledwie 9%.

 

Czy to zbyt piękne by było prawdziwe?

 

W pewnym sensie tak. Co bardzo ważne, wartość tych świadczeń wlicza się u wspólnika do limitu zwolnienia z VAT ze względu na obrót, a jeżeli wspólnik jest czynnym podatnikiem VAT, to te czynności będą podlegały opodatkowaniu tym podatkiem. Jeśli spółka nie ma prawa do odliczenia VAT, to niekoniecznie taka forma współpracy z własną spółką będzie opłacalna. W takiej sytuacji chęć zaoszczędzenia na ZUS może ostatecznie skutkować zwiększeniem obciążeń.

Zapisz się na newsletter i otrzymaj
ZA DARMO kalkulator podatkowy

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz autorski kalkulator podatkowy.
 • Przeprowadzisz w nim analizę formy opodatkowania dla Twojej firmy.
 • Zobaczysz, która forma działalności jest dla Ciebie najkorzystniejsza podatkowo (np. JDG, sp. z o.o.).
 • Uzyskasz dostęp do nagrania video, które jest praktyczną instrukcją obsługi kalkulatora.

Ponadto, w ramach tej relacji, występuje więcej niedogodności przy tej formie współpracy z własną spółką. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zachęcam Cię do lektury artykułu Wynagrodzenie udziałowca z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych (art. 176 K.s.h.).

6. Najem nieruchomości i innych aktywów

Kolejnym rodzajem kosztów spółki w interakcji z udziałowcem jest wynajem nieruchomości i innych aktywów od tego udziałowca. Jeśli najem jest rozliczany prywatnie, wtedy stawka ryczałtu wynosi 8,5% do kwoty 100 tys. zł rocznego przychodu i 12,5% od nadwyżki ponad tę kwotę.

 

Na co należy uważać?

 

Pamiętaj, że wynajem na rzecz spółki powinien zostać opodatkowany VATem. Jeśli jednak możesz skorzystać ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, to taki wynajem będzie wliczał Ci się do limitu zwolnienia, nawet jeśli najem będziesz rozliczał prywatnie. Jeśli już jesteś vatowcem, to będziesz doliczał VAT z tytułu takiego najmu. I teraz zadaj sobie pytanie, czy Twoja spółka sobie ten VAT odliczy. Oczywiście trzeba również zastanowić się chociażby czy ten najem jest spółce potrzebny i czy zostanie zachowana zasada cen rynkowych.

7. Delegacje i podróże służbowe

W sytuacji gdy członek zarządu jedzie w delegację czy podróż służbową, wypłacane diety i zwroty kosztów z tytułu podróży służbowej (np. tzw. kilometrówka) do ustawowego limitu są zwolnione z podatku dochodowego. Nie pojawi się też konieczność zapłaty składek, jeżeli członek zarządu jest pracownikiem.

 

Gdzie jest „haczyk”?

 

Jednak w przypadku pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania, pojawi się obowiązek zapłaty składki zdrowotnej z tego tytułu, według stawki 9%.

 

Podkreślam, że nie mówimy tutaj o jazdach lokalnych w danej miejscowości a o delegacjach czy podróżach służbowych.

8. Umowa-zlecenie do 26. roku życia

Zatrudniając na umowę-zlecenie osobę będącą uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem, która nie ukończyła 26. roku życia, składki ZUS (zdrowotna i społeczne) nie są odprowadzane.

 

W dodatku do kwoty 85 528 zł rocznie takie wynagrodzenie jest zwolnione z PIT. Co ciekawe, pod kątem tego zwolnienia z podatku dochodowego nie ma znaczenia czy młody zleceniobiorca uczęszcza do szkoły ponadpodstawowej czy na uczelnię.

 

Pięknie wygląda, prawda? W praktyce wynagrodzenie wolne od PIT i ZUS.

 

 

Na co trzeba zatem uważać?

 

Jeśli młody zleceniobiorca nie ma statusu ucznia szkoły ponadpodstawowej lub studenta, to pomimo zwolnienia z PIT w ramach ulgi „Bez PIT dla młodych”, składki ZUS będą do zapłaty.

 

Należy też pamiętać m.in. o faktycznie wykonanym zleceniu i rynkowo ustalonym wynagrodzeniu np. młodego wspólnika lub dziecka właściciela spółki, który stawia pierwsze kroki w swoim życiu zawodowym czy biznesowym. Nie warto przesadzać. Po co miałbyś narobić sobie kłopotów?

9. Umowa o dzieło

W przypadku umów o dzieło z twórcami, którzy przekazują prawa autorskie (np. do projektu, artykułu, filmu), zastosowanie mają podwyższone, pięćdziesięcioprocentowe (50%) koszty uzyskania przychodów. To samo dotyczy np. umów licencyjnych.

 

Co istotne, w razie stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, ich wysokość nie może przekroczyć progu podatkowego, czyli kwoty 120 tys. zł.

 

Wychodzi zatem na to, że poziom opodatkowania twórcy może wynieść zaledwie 4,5%.

 

Na co należy uważać?

 

Przede wszystkim, żeby umowa i jej realizacja nie miały znamion zlecenia. Umowa też powinna być właściwie sporządzona, zatem dobrze byłoby mieć kontakt z prawnikiem przy podejmowaniu się wykonywania umowy o dzieło na rzecz własnej spółki i nie tylko.

10. Samochód, telefon itd. w kosztach spółki

W wielu przypadkach spółka potrzebuje samochodu czy np. telefonu. Co prawda przy samochodach osobowych na gruncie podatkowym stosowane są różne proporcje, natomiast tego rodzaju wydatki, co do zasady, mogą być kosztem spółki i często pomniejszają zarówno jej dochód, jak i efektywny podatek w związku z podwójnym opodatkowaniem.

 

Trzeba mieć jednak świadomość, że udostępnienie chociażby samochodu np. członkowi zarządu, który wykorzystuje go również w celach prywatnych, stanowi dla niego przychód z nieodpłatnych świadczeń.

Autor wpisu: Marek Golec
Doradca podatkowy, który jest również inwestorem i przedsiębiorcą. Współwłaściciel kancelarii księgowo-podatkowej działającej pod markami Mistrz Podatków i Wynajmistrz.pl. Absolwent ekonomii i finansów międzynarodowych uczelni Université Sorbonne Paris Nord we Francji. Rozumie biznesy klientów oraz uczestników szkoleń i co ważne, mówi o podatkach naprawdę prostym językiem.

Zapisz się na newsletter i otrzymaj
ZA DARMO kalkulator podatkowy

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz autorski kalkulator podatkowy.
 • Przeprowadzisz w nim analizę formy opodatkowania dla Twojej firmy.
 • Zobaczysz, która forma działalności jest dla Ciebie najkorzystniejsza podatkowo (np. JDG, sp. z o.o.).
 • Uzyskasz dostęp do nagrania video, które jest praktyczną instrukcją obsługi kalkulatora.

Sprawdź inne wpisy, które Cię zainteresują:

AUTOR: Marek Golec
Optymalizacja podatkowa VAT 0

Katastrofalna strata: Jak rejestracja do VAT może kosztować 100 tys. zł

100 tys. zł to wysoka cena za nieznajomość zasad działania VAT. Płaci ją wielu małych przedsiębiorców, którzy niepotrzebnie rejestrują się jako „vatowcy". Jaki błąd popełniają i jak go...

AUTOR: Marek Golec, Mateusz Palarczyk
VAT 2

Krajowy System e-Faktur (KSeF) – o co w nim chodzi?

Krajowy System e-Faktur będzie obowiązkowy nie tylko dla przedsiębiorców! O co w nim chodzi i kiedy wejdzie w...

AUTOR: Marek Golec
Optymalizacja podatkowa Podatek dochodowy Spółki 0

Optymalizacja podatku od kryptowalut

Jakie są sprawdzone metody optymalizacji kryptowalut? Które z nich może zastosować osoba fizyczna, a które spółka z o.o.? Czy i kiedy wystąpi VAT? Poznaj...

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *