fbpx
AUTOR: Marek Golec

Wynagrodzenie udziałowca z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych (art. 176 K.s.h.)

Art. 176 K.s.h. – Hit czy pułapka?

Prowadzisz spółkę z o.o. lub planujesz założyć?

 

Chcę Ci przybliżyć ryzyka związane z zastosowaniem art. 176 ustawy – Kodeks spółek handlowych (K.s.h.).

 

Na jego podstawie udziałowcy mogą wykonywać powtarzające się świadczenia niepieniężne na rzecz spółki i otrzymywać wynagrodzenie opodatkowane według skali podatkowej, ale niepodlegające składce zdrowotnej.

 

Po wejściu Polskiego Ładu, wielu właścicieli spółek z o.o. stosuje lub rozważa zastosowanie tego rozwiązania. Niemniej należy poznać jego niuanse, aby nie narobić sobie kłopotów.

 

Omawiam je w moim najnowszym filmie na kanale YouTube Mistrza Podatków:

Wynagrodzenie udziałowca z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych (art. 176 K.s.h.)

 

 

Z filmu dowiesz się:

 

 • dlaczego art. 176 K.s.h. stał się celebrytą,
 • ile można zyskać dzięki wdrożeniu tego rozwiązania,
 • czy rzeczywiście tak jest, że wszyscy zyskują, czy jednak wielu udziałowców spółek z o.o. traci na tym rozwiązaniu,
 • jakie są wady i ryzyka tego rozwiązania,
 • i w końcu, dlaczego, nawet jeśli zaoszczędzisz na składce zdrowotnej, to w ostatecznym rozrachunku i tak możesz być stratny a na dodatek możesz sprowadzić na siebie kłopoty.

 

Jeśli wolisz czytać niż oglądać, zapraszam Cię do lektury poniższego artykułu ↓↓

Wynagrodzenie udziałowca z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych

Dlaczego art. 176 K.s.h. stał się celebrytą?

Na pewno pamiętasz, że jak wchodził Polski Ład, wielu przedsiębiorcom nieźle się oberwało. Jednak w przypadku właścicieli spółek z o.o., którzy zrozumieli zasady gry oraz właściwie i bezpiecznie ułożyli relacje między wspólnikiem a spółką, spółka z o.o. stała się w wielu przypadkach bardziej atrakcyjna, także podatkowo, niż jednoosobowa działalność gospodarcza.

 

Jedną z relacji z własną spółką, dzięki której legalnie obniżany jest efektywny podatek w związku z podwójnym opodatkowaniem, jest wynagrodzenie członka zarządu na podstawie aktu powołania. Niestety w Polskim Ładzie to wynagrodzenie podlega pod składkę zdrowotną.

 

Z tego powodu na popularności bardzo zyskał art. 176 K.s.h., na podstawie którego udziałowcy mogą wykonywać powtarzające się świadczenia niepieniężne na rzecz spółki, które są opodatkowane według skali podatkowej, ale nie podlegają składce zdrowotnej.

 

I właśnie ze względu na to, że te świadczenia nie podlegają w Polskim Ładzie pod składkę zdrowotną, omawiany przepis stał się obiektem dużego zainteresowania właścicieli spółek z o.o.

 

Niestety, wiele osób bez głębszej analizy biegło do notariusza, żeby zmienić umowę spółki. Nie wszyscy, ale gros udziałowców popełniło jakiś błąd lub nawet kilka błędów, które teraz ich drogo kosztują.

Zapisz się na newsletter i otrzymaj
ZA DARMO kalkulator podatkowy

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz autorski kalkulator podatkowy.
 • Przeprowadzisz w nim analizę formy opodatkowania dla Twojej firmy.
 • Zobaczysz, która forma działalności jest dla Ciebie najkorzystniejsza podatkowo (np. JDG, sp. z o.o.).
 • Uzyskasz dostęp do nagrania video, które jest praktyczną instrukcją obsługi kalkulatora.

Ile można zyskać dzięki wdrożeniu tego rozwiązania?

Jak już wiesz zaletą wdrożenia art. 176 K.s.h. jest brak składki zdrowotnej.

 

Być może uznasz, że jeszcze jedną zaletą jest to, że te świadczenia są opodatkowane według skali podatkowej.

 

W pewnym stopniu się zgodzę, ponieważ kwota wolna jest dość wysoka (30 tys. zł) a stawka podatku w pierwszym przedziale podatkowym jest niska (12%).

 

Uważaj jednak na dochody osiągane według skali podatkowej. Znam takie osoby, które pobierały ze spółki wynagrodzenie opodatkowane według skali podatkowej, nie mając przy tym świadomości, że te kwoty sumują się z innymi dochodami opodatkowanymi według tej formy opodatkowania.

 

Dla przykładu, jeśli zawarłeś z kimś umowę o dzieło, umowę o pracę lub na przykład umowę zlecenie albo prowadzisz działalność gospodarczą na skali podatkowej czy osiągasz jeszcze inne dochody opodatkowane w taki sposób, to po zsumowaniu wszystkich dochodów może okazać się, że podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wykonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych na poziomie zeznania rocznego wyniesie aż 32%. Przecież jest to więcej niż efektywny podatek z tytułu podwójnego opodatkowania, w sytuacji gdy spółka jest na 9% CIT.

 

Zanim przejdę do omówienia ciemnych stron wynagradzania udziałowców na podstawie art. 176 K.s.h., powiedzmy sobie jaka może być korzyść z zastosowania tego rozwiązania.

 

Należy przemnożyć kwotę takiego wynagrodzenia przez 9% (tyle zyskuje się na niepłaceniu składki zdrowotnej).

 

Przykład Krzysztofa

Załóżmy, że Krzysztof jest udziałowcem spółki z o.o. i co miesiąc pobiera 10 tys. zł z tytułu wykonywania tych świadczeń z tytułu comiesięcznego przeglądu i serwisu infrastruktury IT w firmie. Kwota rocznego wynagrodzenia to 120 tys. zł. Zakładamy, że Krzysztof nie osiąga innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, więc nie wchodzi w drugi przedział podatkowy.

 

Ile oszczędza na składce zdrowotnej?

 

Przemnóżmy 120 tys. zł przez 9%. Wychodzi 10 800 zł.

 

Stawką jest właśnie taka kwota na dany rok.

 

Uwaga! W przykładzie zostały pominięte rozważania dotyczące tego, czy kwota wynagrodzenia jest rynkowa, co ma ogromne znaczenie, zwłaszcza przy relacji z podmiotem powiązanym, którym niewątpliwie dla Krzysztofa jest jego spółka z o.o. Za chwilę rozwiniemy ten wątek.

Wady i ryzyka związane ze skorzystaniem z art. 176 K.s.h.

Dobrze wiedzieć, że oprócz wymogu zmiany umowy spółki w formie aktu notarialnego, trzeba poczekać na ujawnienie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, aby udziałowiec mógł wykonywać omawiane czynności i pobierać wynagrodzenie z tego tytułu.

 

Miejmy też świadomość, że zmiana umowy spółki u notariusza zamyka drogę do dokonywania zmian przez system S24.

 

Podkreślenia wymaga, że to udziały są obciążane obowiązkiem wykonywania wskazanych w umowie spółki czynności, w związku z czym do wykonywania tych świadczeń nie jest zobowiązana dana osoba a udziałowiec, który w danym momencie posiada te obciążone udziały. Tak więc, w przypadku sprzedaży takich udziałów, nowy udziałowiec będzie zobowiązany do wykonywania wskazanych w umowie spółki powtarzających się czynności, no chyba że w tym zakresie zmieni się umowę spółki.

 

Istotnym ryzykiem jest, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych dopatruje się w tych czynnościach ciągłości i w licznych przypadkach uznaje taką relację ze spółką jako umowę o świadczenie usług, która powinna wiązać się z oskładkowaniem. Przecież, jak wynika z modnego w ostatnim czasie przepisu, mają to być czynności powtarzające się a nie ciągłe.

 

Bardzo na to uważaj, jeśli będziesz chciał decydować się na taką formę współpracy z własną spółką.

 

Idąc dalej, oprócz tego, że te świadczenia powinny być powtarzające się, muszą one zostać faktycznie wykonane, właściwie udokumentowane i co bardzo ważne: wynagrodzenie za te świadczenia powinno odpowiadać wartościom rynkowym.

 

Na dodatek, czynności te nie mogą pokrywać się z czynnościami, które wchodzą w obszar Twojej działalności gospodarczej.

Dlaczego jeszcze możesz stracić i narobić sobie kłopotów?

Przed chwilą podałem Ci kilka powodów, przez które możesz stracić na wdrożeniu ostatnio modnego rozwiązania. A teraz na prawdziwych przykładach pokażę Ci z jakiego jeszcze powodu wielu właścicieli spółek z o.o. traci i ściąga na siebie kłopoty.

Uważaj na VAT przy tych świadczeniach! Podlegają one pod ten podatek.

Zobaczmy jak duże to ma znaczenie. Powiemy sobie teraz o dwóch sytuacjach.

Zapisz się na newsletter i otrzymaj
ZA DARMO kalkulator podatkowy

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz autorski kalkulator podatkowy.
 • Przeprowadzisz w nim analizę formy opodatkowania dla Twojej firmy.
 • Zobaczysz, która forma działalności jest dla Ciebie najkorzystniejsza podatkowo (np. JDG, sp. z o.o.).
 • Uzyskasz dostęp do nagrania video, które jest praktyczną instrukcją obsługi kalkulatora.
Scenariusz 1

Pierwsza jest taka, że udziałowiec jest czynnym podatnikiem VAT.

 

W takich okolicznościach te czynności będą podlegały opodatkowaniu tym podatkiem. Sytuacja staje się niekorzystna, kiedy spółka nie ma prawa do odliczenia VAT, bo jest zwolniona z VAT ze względu na obrót lub wykonuje działalność zwolnioną przedmiotowo z VAT, na przykład medyczną, prowadzi szkołę językową czy handluje nieruchomościami (inaczej mówiąc – flipuje) na rynku wtórnym.

 

W takim razie ta forma współpracy z własną spółką nie będzie opłacalna, ponieważ chęć zaoszczędzenia na składce zdrowotnej (9% kwoty wynagrodzenia) będzie skutkować zwiększeniem obciążeń przez najprawdopodobniej 23% VAT. Zapewne zgodzisz się ze mną, że w takiej sytuacji wynik per saldo jest ujemny.

 

Znam prawdziwe przykłady, kiedy wspólnicy spółek dopiero po czasie zostali uświadomieni, że muszą odprowadzać VAT, którego ich spółka sobie nie odliczy. Niefajnie, prawda?

 

Jednak sytuacja pod kątem VAT jest neutralna, w sytuacji gdy spółka ten podatek sobie odliczy. Jeśli jednak nie byłeś świadomy obowiązku naliczania VATu, a to wyjdzie na jaw np. podczas czynności sprawdzających, możesz mieć kłopoty w związku z niedeklarowaniem i nieodprowadzaniem VATu należnego, czyli tego, który należy się urzędowi skarbowemu. Niestety, nieznajomość prawa szkodzi.

 

Przejdźmy do omówienia drugiej sytuacji związanej z VAT i art. 176 K.s.h.

Scenariusz 2

Mowa o takim scenariuszu, że wspólnik jest tak zwanym nievatowcem, czyli mówiąc fachowo – podatnikiem zwolnionym z VAT.

 

U takiego udziałowca – nievatowca, kwota świadczeń niepieniężnych wlicza się do jego limitu zwolnienia z VAT ze względu na obrót (chodzi o zwolnienie dla drobnych podatników do 200 tys. zł rocznie).

 

Znam osoby, które:

 

 • prowadzą działalność gospodarczą, w ramach której np. świadczą usługi szkoleniowe, lub
 • rozliczają najem w ramach tzw. najmu prywatnego, w ramach którego wynajmują nieruchomości niemieszkalne albo mieszkalne, ale na inne cele niż mieszkaniowe

 

i korzystają ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót (do 200 tys. zł rocznie).

 

 

Przyjmijmy, że z tej działalności czy najmu ich roczny obrót wynosi 180 tys. zł a wartość świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki 60 tys. zł. Roczny obrót to 240 tys. zł, więc przez skorzystanie z art. 176 K.s.h. stracili oni prawo do zwolnienia z VAT.

 

Często te osoby dowiadują się o tym po czasie, kiedy mają już spore zaległości w podatku od towarów i usług oraz z tytułu odsetek. Ponadto trzeba dopełnić sporo formalności, żeby ten bałagan posprzątać.

Podsumowanie

Jak widzisz, jest sporo niedogodności i pułapek związanych ze skorzystaniem z art. 176 K.s.h.

 

Wydaje się, że w wielu sytuacjach, stosunek korzyści do niedogodności i ewentualnych strat jest za mały, aby w tę formę współpracy z własną spółką wchodzić.

 

Oczywiście, Ty możesz być w sytuacji, w której skorzystanie z tego rozwiązania jest zasadne, ale sam to oceń lub skorzystaj z porady doradcy podatkowego, aby upewnić się, że to rozwiązanie jest dobre dla Ciebie.

Autor wpisu: Marek Golec
Doradca podatkowy, inwestor i przedsiębiorca. Partner w kancelarii księgowo-podatkowej. Absolwent Sorbony, autor książek i prowadzący kanał YouTube. Udziela konsultacji w języku polskim, angielskim i francuskim. Mówi o podatkach w naprawdę zrozumiały sposób.

Zapisz się na newsletter i otrzymaj
ZA DARMO kalkulator podatkowy

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz autorski kalkulator podatkowy.
 • Przeprowadzisz w nim analizę formy opodatkowania dla Twojej firmy.
 • Zobaczysz, która forma działalności jest dla Ciebie najkorzystniejsza podatkowo (np. JDG, sp. z o.o.).
 • Uzyskasz dostęp do nagrania video, które jest praktyczną instrukcją obsługi kalkulatora.

Sprawdź inne wpisy, które Cię zainteresują:

AUTOR: Marek Golec
Optymalizacja podatkowa Spółki 0

Przejście na spółkę z o.o. – jak to zrobić?

Nie chcesz utracić prawa do 9% CIT lub płacić wysokich podatków? Poznaj 4 możliwe scenariusze przejścia na spółkę z o.o. i ich konsekwencje...

AUTOR: Marek Golec
Optymalizacja podatkowa Samochody Szkolenia 0

Samochód w firmie i podatki [szkolenie online]

Masz samochód w firmie albo rozglądasz się za nowym? Zastanawiasz się jak zoptymalizować jego wykorzystanie od strony podatkowej? Chętnie przedstawię Ci możliwości podatkowe i udzielę praktycznych...

AUTOR: Marek Golec
Optymalizacja podatkowa Podatek dochodowy 11

Fundacja rodzinna

Dzięki fundacji rodzinnej można lepiej niż dotychczas zorganizować sukcesję, ochronić majątek przed jego rozdrobnieniem, pozytywnie wpłynąć na byt rodziny i przyszłych pokoleń, powiększać majątek w...

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *