fbpx
AUTOR: Marek Golec

18 różnic między JDG a spółką z o.o.

Czy spotkałeś się z opinią, że jak chcesz prowadzić firmę, to tylko w formie spółki z o.o.?

Chcę Cię ostrzec przed takim podejściem i zachęcić do dokładnej analizy kryteriów wyboru formy działalności.

Zapraszam Cię do obejrzenia filmu
⬇⬇

 

18 różnic między JDG a spółką z o.o.

 

 

Z tego filmu dowiesz się:

 

 • w jakiej sytuacji spółka z o.o. nie będzie Ci potrzebna,
 • jaka jest podstawowa zasada, dla której zakłada się spółkę z o.o.,
 • jak sprawić, żeby dzięki spółce z o.o. rzeczywiście ograniczyć odpowiedzialność,
 • czy warto zakładać spółkę z o.o., jeśli Twój biznes jest bezpieczny,
 • czym różni się spółka z o.o. od JDG (na podstawie 18 kryteriów),
 • czy wyższy koszt księgowości i brak ZUS w spółce z o.o. to ważne czynniki.

 

Jeśli wolisz czytać niż oglądać, zapraszam Cię do lektury poniższego artykułu ↓↓

18 różnic między JDG a spółką z o.o.

Kiedy spółka z o.o., a kiedy jednak JDG?

Wielu przedsiębiorców wie, że przy prowadzeniu firmy bardzo ważna jest kwestia zarządzania ryzykiem.

 

Dlaczego zatem tyle dużych biznesów jest prowadzonych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej? Nie zastanawia Cię to?

 

Przecież jedną z ważniejszych zasad dla przedsiębiorców i inwestorów powinno być oddzielanie majątku od ryzyka.

 

Nie oznacza to jednak, że należy całkowicie przekreślić indywidualną działalność gospodarczą.

 

Bezpieczne biznesy, w ramach których dodatkowo np.:

 

 • nie zawieramy długoterminowych umów,
 • nie zawieramy umów z wysokimi karami umownymi,
 • nie zatrudniamy pracowników,

 

można ze spokojem prowadzić w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jednak zaznaczam, że nie zawsze musi to być opłacalne.

 

W pewnych przypadkach będzie a w innych nie, ale tę kwestię opiszę w jednym z kolejnych artykułów.

 

Natomiast ryzykowne przedsięwzięcia niewątpliwie powinno prowadzić się w ramach spółek kapitałowych, np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Wynika to z faktu, że osoba fizyczna będąca właścicielem firmy odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

Z kolei w spółkach kapitałowych obowiązuje zasada, że jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, wtedy członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

 

Członek zarządu może jednak uwolnić się od tej odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że:

 

 • we właściwym czasie, czyli w ciągu 30 dni od stwierdzenia niewypłacalności zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub
 • w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo
 • o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, lub też, że
 • niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że
 • pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego lub niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

 

Przypomnijmy, że pojęcie właściwego czasu należy rozumieć jako 30 dni od dnia powstania przesłanek uzasadniających złożenie wniosku, tj. wystąpienia niewypłacalności.

 

Ustawa – Prawo upadłościowe definiuje stan niewypłacalności jako utracenie przez dłużnika, czyli np. przez spółkę, zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

 

Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w ich wykonaniu przekracza trzy miesiące.

 

Groźnie, prawda?

 

Jednak część z Was teraz odetchnie z ulgą.

 

Do tych zobowiązań nie wlicza się m.in. zobowiązań wobec wspólnika z tytułu udzielonej przez niego spółce pożyczki.

Zapisz się na newsletter i otrzymaj
ZA DARMO kalkulator podatkowy

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz autorski kalkulator podatkowy.
 • Przeprowadzisz w nim analizę formy opodatkowania dla Twojej firmy.
 • Zobaczysz, która forma działalności jest dla Ciebie najkorzystniejsza podatkowo (np. JDG, sp. z o.o.).
 • Uzyskasz dostęp do nagrania video, które jest praktyczną instrukcją obsługi kalkulatora.

Pod koniec tego artykułu wrócimy do wątku, co i w jakiej sytuacji wybrać, jednak zapoznajmy się teraz z 18. różnicami pomiędzy JDG a spółką z o.o.

Istotne różnice między JDG a spółką z o.o.

Podstawowe różnice pod kątem prowadzenia firmy w ramach indywidualnej działalności gospodarczej albo spółki mamy już omówione. Poruszyliśmy zagadnienie ryzyka i ochrony przed nim.

 

Teraz przyjrzyjmy się innym różnicom między prowadzeniem biznesu w ramach JDG i spółki z o.o.

Zalecana skala

Z powodów już przedstawionych, jednoosobowa działalność gospodarcza nadaje się raczej do biznesu prowadzonego na małą skalę, na dodatek bezpiecznego.

 

Natomiast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pomimo że jest rekomendowana do prowadzenia przedsięwzięć o wyższym ryzyku, równie dobrze może być wykorzystywana przy prowadzeniu bezpiecznych przedsięwzięć i na dodatek na małą skalę.

 

Nierzadko jest ona korzystniejsza od jednoosobowej działalności gospodarczej a ponadto jest lepsza pod kątem reinwestowania zysków, ale do tego za chwilę wrócimy.

Ochrona przed ryzykiem

Zagadnienie ograniczenia odpowiedzialności poruszyliśmy powyżej.

 

W tym miejscu doprecyzujmy, że ochrona przed ryzykiem w jednoosobowej działalności gospodarczej jest niska, a w spółce z o.o. stosunkowo wysoka.

 

Nie można jednak kategorycznie powiedzieć, że w JDG ochrona jest żadna, ponieważ możemy wykupić ubezpieczenie.

 

Nie można też powiedzieć, że w spółce z o.o. ochrona przed ryzykiem jest nieograniczona.

 

Jak sama nazwa wskazuje, jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Oczywiście, podchodząc mądrze do prowadzenia tej spółki możesz w dużym stopniu zabezpieczyć swój majątek przed ryzykiem.

Dostęp do pieniędzy

Jeśli masz rachunek firmowy w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą, nie ma najmniejszego kłopotu, żeby sobie zlecać przelewy z rachunku firmowego na rachunek prywatny czy w drugą stronę.

 

Firma to Ty, więc to są Twoje pieniądze.

 

Inaczej jest w spółce z o.o., która jest osobą prawną. Jest to osobny byt prawny, więc nie możesz korzystać z pieniędzy spółki.

 

Twoje pieniądze są Twoimi pieniędzmi a pieniądze spółki są pieniędzmi spółki.

 

Dlatego za zakupy prywatne płacisz swoimi pieniędzmi, a za zakupy związane z działalnością spółki płaci się z rachunku bankowego spółki, kartą płatniczą spółki czy pieniędzmi z kasy spółki, oczywiście przy zadbaniu o rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym prowadzenie raportu kasowego.

 

W spółce każdy ruch pieniądza jest ewidencjonowany.

 

Wypłaty do wspólników muszą mieć podstawę (np. wynagrodzenie z tytułu pełnienia jakiejś funkcji, wynagrodzenie za wykonane usługi, zwrot pożyczki czy dywidenda) i muszą być dobrze udokumentowane.

 

Tak więc w przeciwieństwie do jednoosobowej firmy, dostęp do pieniędzy przy prowadzeniu spółki z o.o. jest ograniczony.

Wspólne przedsięwzięcia

Nie zalecamy podejmowania się wspólnych przedsięwzięć w ramach co najmniej dwóch działalności gospodarczych, ponieważ wiąże się to ze skomplikowanymi rozliczeniami, zarówno na gruncie księgowo-podatkowym, które muszą zrozumieć przedsiębiorcy, aby później biuro rachunkowe mogło prawidłowo ich rozliczyć.

 

Ponadto z naszych obserwacji wynika, że przy takich przedsięwzięciach, tak zwani wspólnicy mają trudności z rozliczeniem się między sobą.

 

Jeśli mimo wszystko chcesz podejmować się wspólnych przedsięwzięć w ramach co najmniej dwóch podmiotów, powinieneś odrobić zadanie domowe i zrozumieć na czym polega spółka cicha czy konsorcjum.

 

Przechodząc do spółki z o.o., ona jak najbardziej nadaje się do wspólnego działania.

Kredyty

W ramach jednoosobowej działalności gospodarczej budujesz swoją zdolność kredytową. Jako osoba fizyczna możesz zaciągać tańsze kredyty.

 

W przypadku spółki, może ona zaciągać tylko kredyty firmowe, które są zazwyczaj wyżej oprocentowane i udzielane na krótszy okres.

Opodatkowanie

W ramach jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanie jest na jednym poziomie, czyli na poziomie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną.

 

Natomiast w spółce z o.o. występuje podwójne opodatkowanie, o którym więcej przeczytasz w tym artykule: Czym jest podwójne opodatkowanie i ile naprawdę wynosi efektywny podatek?

 

Być może wiesz, że istnieją sposoby na obniżenie efektywnego podatku w związku z podwójnym opodatkowaniem i to w legalny sposób.

 

Polega to na tym, że wspólnicy mogą mieć różnego rodzaju relacje ze spółką i być z tego tytułu wynagradzani. To wynagrodzenie jest dla spółki kosztem uzyskania przychodów, więc obniża jej dochód, obniża jej CIT oraz docelowo podwójne opodatkowanie.

 

Jeśli chcesz poznać sposoby na legalne obniżenie efektywnego podatku w związku z podwójnym opodatkowaniem, przeczytaj artykuł: Top 10 legalnych sposobów na wypłatę pieniędzy ze spółki z o.o.

 

A jeśli chcesz sprawdzić, która forma opodatkowania, czy nawet działalności, jest dla Ciebie najlepsza, skorzystaj ZA DARMO z naszego kalkulatora podatkowego.

Formy opodatkowania

Nie wchodząc w tym artykule za bardzo w szczegóły, ponieważ na moim blogu znajdziesz materiały poruszające szerzej te zagadnienia, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej można wybrać skalę podatkową, podatek liniowy lub ryczałt.

 

Spółka z o.o. natomiast opodatkowana jest zwykłym CIT na poziomie 9% albo 19% lub estońskim CIT, który cechuje się w teorii tym, że dopóki nie zostanie wspólnikom wypłacona dywidenda, nie pojawi się podatek dochodowy od osób prawnych.

 

Ponadto efektywny podatek w związku z podwójnym opodatkowaniem w razie wypłaty dywidendy jest niższy na estońskim CIT niż na zwykłym CIT.

Składka zdrowotna

Z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej płacimy składkę zdrowotną. Na dodatek, rozliczając się według skali podatkowej czy podatkiem liniowym, tzw. podatek zdrowotny jest wprost proporcjonalny do wysokości dochodu.

 

Natomiast w co najmniej dwuosobowej spółce z o.o. nie ma ZUS.

 

Oznacza to, że w takiej sytuacji udziałowcy nie płacą składek z tytułu posiadania udziałów w spółce. Oczywiście składki ZUS mogą się pojawić np. przy pobieraniu wynagrodzenia członka zarządu, jeśli dany udziałowiec zasiada w zarządzie, niemniej to jest już odrębna kwestia.

 

Dodam jeszcze, że w przypadku jednoosobowej spółki z o.o. składka zdrowotna nie jest wprost proporcjonalna od dochodu, a jest zryczałtowana.

 

Jej miesięczna wysokość w 2024 r. to około 700 zł.

Składki społeczne

Co do zasady, składki na ubezpieczenia społeczne są opłacane przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej.

 

W pewnych okolicznościach można skorzystać z ulg w tym zakresie, czyli opłacania składek w niższej wysokości. Czasami jednak tych składek w ogóle nie trzeba płacić. Tak się dzieje, kiedy np. jesteśmy zatrudnieni na etacie i otrzymujemy co najmniej minimalne wynagrodzenie.

 

Z kolei, z tytułu bycia udziałowcem spółki z o.o. nie ma obowiązku opłacania składek ZUS, chyba że jest to jednoosobowa spółka z o.o. i nie mamy innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, który zwalniałby nas z opłacania tych składek.

Danina solidarnościowa

Prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, w przypadku osiągnięcia dochodu wynoszącego ponad milion złotych rocznie, pojawi się obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej.

 

Podkreślam, ryczałt nie podlega daninie solidarnościowej i też pod nią nie podlegają dywidendy wypłacane chociażby udziałowcom spółki z o.o.

Reinwestowanie zysków

Jeśli sobie policzysz, chociażby w naszym autorskim kalkulatorze podatkowym, ile wynosi efektywny podatek z tytułu prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej, to możesz dojść do wniosku, że do reinwestowania pozostanie Ci około 70% zysków.

Zapisz się na newsletter i otrzymaj
ZA DARMO kalkulator podatkowy

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz autorski kalkulator podatkowy.
 • Przeprowadzisz w nim analizę formy opodatkowania dla Twojej firmy.
 • Zobaczysz, która forma działalności jest dla Ciebie najkorzystniejsza podatkowo (np. JDG, sp. z o.o.).
 • Uzyskasz dostęp do nagrania video, które jest praktyczną instrukcją obsługi kalkulatora.

W spółce z o.o. na zwykłym CIT, która jest opodatkowana według stawki 9% można reinwestować 91% zysków. Natomiast w spółce z o.o., nieważne czy dużej, czy małej, która jest opodatkowana estońskim CIT, z założenia reinwestowanych jest 100% zysków.

Księgowość

Dla jednoosobowej działalności gospodarczej księgowość z założenia jest uproszczona.

 

Na ryczałcie prowadzimy ewidencję przychodów.

 

Natomiast na skali podatkowej i podatku liniowym prowadzimy podatkową księgę przychodów i rozchodów, chyba że dobrowolnie przejdziemy na księgi rachunkowe.

 

Jeśli jednak przychody w poprzednim roku przekroczyły 2 mln euro, wtedy prowadzenie ksiąg rachunkowych jest już obowiązkowe.

 

Co do spółki z o.o., prowadzi ona pełną księgowość, czyli księgi rachunkowe. Zatem, koszty księgowości z założenia są wyższe.

Rejestracja

Rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej dokonujemy w Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej. Firmę zakłada się w ekspresowym tempie, poprzez złożenie wniosku CEIDG-1.

 

Spółkę można założyć albo u notariusza, albo na portalu S24.

 

Swoją drogą, jeśli potrzebujesz wsparcia w założeniu spółki czy potrzebujesz księgowości dla Twojej JDG lub spółki, śmiało skontaktuj się z naszą kancelarią.

Zgłoszenie zmian

Zmiany (adresu, nazwy firmy, kodów PKD itd.) w przypadku Twojej indywidualnej działalności gospodarczej dokonujesz we wniosku CEIDG-1. Co istotne, jest to bezpłatne.

 

A propos spółki z o.o., zmian dokonuje się poprzez złożenie dokumentów w Portalu Rejestrów Sądowych lub w S24. Co ważne, forma zgłoszenia zmian jest wyłącznie elektroniczna.

 

Dobrze jeszcze wiedzieć, że w S24 można dokonać różnych zmian, ale pod warunkiem, że umowa spółki została zawarta w tym portalu i nie była zmieniana w sposób tradycyjny, czyli u notariusza.

 

Dodajmy, że zgłoszenie zmian w spółce z o.o. w przeciwieństwie do JDG jest płatne.

Kapitał zakładowy

Jeśli będziesz zakładać działalność gospodarczą, pamiętaj, że wpis nie wymaga żadnych opłat i nie musisz wnosić żadnych wkładów do firmy.

 

Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej mogą przychodzić do Ciebie listy z informacją o konieczności zapłaty jakiejś kwoty. Uważaj na te listy! Jeszcze raz przypominam, że wpis do CEIDG i jego aktualizacja są darmowe.

 

Odnośnie spółki z o.o., minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 tys. zł, natomiast opłata za wpis to kilkaset złotych.

 

Poza tym, przy zakładaniu spółki trzeba zadbać o liczne formalności i dokumenty, zarówno urzędowe, jak i korporacyjne.

Sprzedaż firmy

Sprzedaż udziałów w spółce jest zdecydowanie wygodniejsza i często korzystniejsza od sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj artykuł: Zbuduj firmę i sprzedaj ją bez podatku

Zawieszenie działalności

Podmioty wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mogą zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej bezterminowo, jednak nie krócej niż na 30 dni.

 

Natomiast podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mogą zawiesić działalność na okres od 30. dni do 24. miesięcy.

 

Innymi słowy, JDG można zawiesić bezterminowo a spółkę z o.o. co najwyżej na 2 lata.

Zamknięcie firmy / likwidacja

Zamykanie działalności gospodarczej jest szybkie i praktycznie bezkosztowe.

 

Oczywiście, na względzie należy mieć chociażby remanent dla celów VAT, z tytułu którego w pewnych okolicznościach trzeba będzie zrobić przelew do urzędu skarbowego.

 

Co do likwidacji spółki z o.o., należy przyjąć, że proces ten będzie trwać co najmniej 6 miesięcy.

 

W zależności od danej sytuacji i tego na ile likwidowana spółka będzie korzystała ze wsparcia różnych profesjonalistów, wskazane jest przygotowanie się na wydatek w wysokości co najmniej kilku tysięcy złotych, ale jest to najtańszy scenariusz.

 

Dodatkowo, pamiętać należy o 19% podatku od otrzymanego majątku w związku z likwidacją spółki.

Co i w jakiej sytuacji wybrać?

Kluczowe pytanie, które należy sobie zadać jest następujące: Czy zależy Ci na ograniczeniu ryzyka związanego z prowadzeniem firmy czy nie?

 

Ważnym pytaniem też jest czy dany biznes chcesz prowadzić samodzielnie czy ze wspólnikiem lub wspólnikami.

 

Jeśli zamierzasz działać w co najmniej dwie osoby, to wskazana jest spółka, choć nie zawsze musi to być spółka z o.o.

 

Tak jak już wspomniałem, wspólne przedsięwzięcia prowadzone w taki sposób, że każda z osób działa jako indywidualny przedsiębiorca, mogą okazać się bardzo niewygodne pod kątem księgowym, podatkowym i formalnym.

 

Ponadto istnieje duże ryzyko, że rozliczenia pieniężne między Wami będą, delikatnie rzecz ujmując, niejasne.

 

Nie ma jednak przeszkód, aby w razie prowadzenia kilku biznesów jeden prowadzić w formie np. spółki z o.o., która w pewnym stopniu chroni przed ryzykiem a drugi, ten bezpieczny np. w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

 

Ponadto, prowadząc indywidualną działalność gospodarczą można współpracować z własną spółką jako jej podwykonawca. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Top 10 legalnych sposobów na wypłatę pieniędzy ze spółki z o.o.

 

Jeżeli ograniczenie odpowiedzialności nie jest w Twoim przypadku kluczowe, masz swobodny wybór.

 

W takiej sytuacji często kierujemy się kryterium ekonomicznym, czyli tym co się najbardziej opłaca. Przypominam, że wyliczeń możesz dokonać w naszym kalkulatorze.

Niemniej, jeżeli dopiero myślisz o rozpoczęciu biznesu, to niekoniecznie należy od razu zaczynać od prowadzenia go w formie spółki z o.o.

 

Na sam początek jednoosobowa działalność gospodarcza może być dobrym pomysłem, pomimo bardzo niekorzystnych zmian, które przyniósł Polski Ład.

 

Na kolejnym etapie, wraz z powodzeniem w rozwijaniu biznesu można pomyśleć o przejściu na spółkę. Należy mieć jednak świadomość, że przy zachodzeniu procesów restrukturyzacyjnych (np. przekształcenie, aport) mogą pojawić się pewne niedogodności, ale to już jest temat na osobny artykuł.

 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że na samym początku swojej przygody z przedsiębiorczością stosunkowo niewiele osób decydujących się na założenie spółki z o.o., jest świadomych tego, że w razie niepowodzenia lub zaniechania prowadzenia firmy, jej likwidacja jest czasochłonna i kosztowna.

 

Jak już wiesz, w razie zamykania jednoosobowej działalności gospodarczej, jest to dużo prostsze i praktycznie bezkosztowe.

 

Alternatywą do likwidacji jest zawieszenie spółki.

 

Ustawa – Prawo przedsiębiorców pozwala na zawieszenie spółki prawa handlowego na 24 miesiące. Za to JDG można zawiesić bezterminowo.

 

Pamiętaj, że przy zawieszeniu firmy księgi trzeba prowadzić.

 

W większości przypadków, podmioty prowadzące księgi rachunkowe, podczas zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, mają obowiązek sporządzania, zatwierdzania i składania sprawozdań finansowych. Nie każdy o tym wie.

 

Uczulam Cię jednak na zadbanie porządku w dokumentach Twojej spółki.

 

Co do kosztu obsługi księgowej, jest on wyższy w przypadku spółki z o.o., jednakże w wielu przypadkach wyższe koszty księgowości nie są dużą przeszkodą, ponieważ z drugiej strony, niewątpliwą zaletą dla wielu przedsiębiorczych osób jest brak ZUS w co najmniej dwuosobowej spółce z o.o. Ale oczywiście nie powinniśmy na podstawie tylko tego kryterium podejmować decyzji o założeniu spółki z o.o.

 

Podsumowując, przy podejmowaniu decyzji co do formy prowadzenia działalności gospodarczej, przede wszystkim należy zadać sobie pytanie czy nasz biznes będzie narażony na ryzyka.

 

Jeśli tak, wskazane jest prowadzenie go w ramach spółki kapitałowej.

 

Jeśli jednak dany biznes jest bezpieczny, wtedy warto policzyć co się bardziej opłaca i wziąć pod uwagę inne aspekty, o których była mowa w tym artykule.

Autor wpisu: Marek Golec
Doradca podatkowy, który jest również inwestorem i przedsiębiorcą. Współwłaściciel kancelarii księgowo-podatkowej działającej pod markami Mistrz Podatków i Wynajmistrz.pl. Absolwent ekonomii i finansów międzynarodowych uczelni Université Sorbonne Paris Nord we Francji. Rozumie biznesy klientów oraz uczestników szkoleń i co ważne, mówi o podatkach naprawdę prostym językiem.

Zapisz się na newsletter i otrzymaj
ZA DARMO kalkulator podatkowy

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz autorski kalkulator podatkowy.
 • Przeprowadzisz w nim analizę formy opodatkowania dla Twojej firmy.
 • Zobaczysz, która forma działalności jest dla Ciebie najkorzystniejsza podatkowo (np. JDG, sp. z o.o.).
 • Uzyskasz dostęp do nagrania video, które jest praktyczną instrukcją obsługi kalkulatora.

Sprawdź inne wpisy, które Cię zainteresują:

AUTOR: Marek Golec
Podatek dochodowy 0

PIT -38 – Jak rozliczyć podatek od kryptowalut?

Inwestujesz w kryptowaluty? Do 30 kwietnia masz czas na złożenie PIT-38. Poznaj zasady i zobacz na przykładach, jak to zrobić...

AUTOR: Marek Golec
Działalność gospodarcza ZUS 0

Rząd przywraca zryczałtowaną składkę zdrowotną?

Czy zapowiedziane nowe zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne będą korzystne dla wszystkich przedsiębiorców? Ile zyskasz, a może ile stracisz od 1 stycznia 2025...

AUTOR: Marek Golec
Działalność gospodarcza Optymalizacja podatkowa Spółki 0

Kiedy spółka z o.o. jest korzystniejsza od JDG?

Jak na pierwszy rzut oka można stwierdzić co się bardziej opłaca - JDG czy spółka z o.o.? Czy przy osiąganiu niewysokich dochodów spółka z o.o. ma sens? Dlaczego niektórzy przedsiębiorcy omijają skalę...

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *