fbpx
AUTOR: Marek Golec

Zbuduj firmę i sprzedaj ją bez podatku

Budujesz biznes i będziesz chciał go kiedyś sprzedać?

Możesz to zrobić nie płacąc podatków od tej transakcji i to zgodnie z intencją ustawodawcy.

 

Domyślam się, że trudno Ci w to uwierzyć, ale ustawodawca naprawdę sam do tego zachęca.

 

Jeśli chcesz się przekonać i dowiedzieć więcej, zapraszam Cię do obejrzenia filmu:

Jak legalnie sprzedać firmę płacąc 0% podatku

 

Z nagrania dowiesz się:

 

 • w jaki sposób jest opodatkowana sprzedaż firmy,
 • dlaczego struktury holdingowe stały się jeszcze korzystniejsze,
 • jaka jest przewaga fundacji rodzinnej nad Polską Spółką Holdingową pod kątem sprzedaży biznesu,
 • i w końcu, na co uważać, żeby móc bezpiecznie skorzystać z tych bardzo atrakcyjnych przepisów.

 

Jeśli wolisz czytać niż oglądać, zapraszam Cię do lektury poniższego artykułu ↓↓

Jak legalnie sprzedać firmę nie płacąc podatku?

Jak opodatkowana jest sprzedaż firmy?

W zależności od tego, w jakiej formie prowadzisz firmę, jej sprzedaż może być inaczej opodatkowana.

 

Jeśli chcesz sprzedać biznes, który prowadzisz w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, od razu Ci powiem, że często jest to dość niewygodne. Miej jednak świadomość, że niemożliwe jest sprzedanie jednoosobowej działalności gospodarczej, ale dopuszczalna jest sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa a następnie zamknięcie tej działalności.

 

Podobnie jest w przypadku spółki cywilnej. Jeśli chodzi o opodatkowanie takiej sprzedaży, podatek dochodowy płaci się według wybranej formy opodatkowania na dany rok.

 

Jeśli jesteś wspólnikiem np. spółki jawnej albo komandytowej, to miej świadomość, że jeśli nie zostanie sprzedana zorganizowana część przedsiębiorstwa, to taki biznes sprzedaje się poprzez sprzedaż ogółu praw i obowiązków.

 

Niestety, jest to często niekorzystne podatkowo, ponieważ sprzedaż ogółu praw i obowiązków jest opodatkowana według skali podatkowej i nierzadko może dodatkowo pojawić się danina solidarnościowa, więc od nadwyżki ponad 1 mln zł dochodu stawka podatku dochodowego wyniesie aż 36%.

 

Być może jesteś udziałowcem spółki z o.o. lub akcjonariuszem spółki akcyjnej lub prostej spółki akcyjnej.

 

W takiej sytuacji sprzedaż biznesu jest bardzo wygodna, ponieważ sprzedaje się po prostu udziały lub akcje. Dochód z ich zbycia jest opodatkowany według stawki PIT 19%. Niestety w razie dochodu przekraczającego 1 mln zł, pojawia się dodatkowy podatek, którym jest danina solidarnościowa.

 

Zatem, można przyjąć, że przy wyższych kwotach, sprzedaż na przykład udziałów w spółce z o.o. będzie opodatkowana de facto według stawki 23% a nie 19%.

 

Teraz zastanówmy się jak wygląda opodatkowanie w przypadku sprzedaży udziałów lub akcji, a nawet ogółu praw i obowiązków przez osobę prawną.

 

Sprzedaż udziałów, akcji czy OPiO przez spółkę z o.o.

Przyjmijmy, że spółka z o.o. posiada udziały w innej spółce z o.o. lub też akcje w spółce akcyjnej czy prostej spółce akcyjnej albo ogół praw i obowiązków w spółce jawnej bądź komandytowej.

 

Przed chwilą przedstawiłem Ci różnice w opodatkowaniu pomiędzy sprzedażą udziałów/akcji a ogółem praw i obowiązków, w przypadku kiedy takiej sprzedaży dokonuje osoba fizyczna.

 

Jeśli jednak taka sprzedaż będzie dokonana przez osobę prawną, czyli na przykład spółkę z o.o., to bez względu na to czy zbywane są udziały/akcje czy ogół praw i obowiązków, stawka CIT wynosi 19%.

 

W tym miejscu chcę zwrócić Twoją uwagę, że nawet jeśli spółce przysługuje prawo do 9% CIT, to taka sprzedaż nie może być opodatkowana według stawki 9%. Wynika to z faktu, że nie jest to przychód z działalności operacyjnej a z zysków kapitałowych.

 

Tak więc bez względu na to czy spółce przysługuje prawo do CIT według stawki 9% czy nie, sprzedaż udziałów, akcji, ogółu praw i obowiązków jest opodatkowana według stawki CIT 19%.

 

Mam teraz dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość.

 

Sprzedaż udziałów czy akcji nie w każdym przypadku będzie opodatkowana. Za chwilę przedstawię Ci pierwszą z możliwości sprzedaży biznesu bez podatku.

Zwolnienie z CIT dla Polskiej Spółki Holdingowej

Zacznijmy od tego, czym jest Polska Spółka Holdingowa. Mówiąc językiem przedsiębiorców i inwestorów, jest to spółka matka, która posiada bezpośrednio, na podstawie tytułu własności co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki córki przez okres co najmniej 2 lat.

 

Warto wiedzieć, że spółką holdingową, czyli spółką matką, oprócz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej, może być prosta spółka akcyjna.

 

Niewątpliwą zaletą Polskiej Spółki Holdingowej jest zwolnienie z CIT dla zysków ze zbycia udziałów lub akcji w spółkach zależnych, czyli córkach.

 

Jak już wiemy z tego artykułu, sprzedaż w ramach na przykład spółki z o.o., udziałów lub akcji innej spółki wiązałaby się, co do zasady, z zapłaceniem 19% CIT, ponieważ nie jest to przychód operacyjny a przychód z zysków kapitałowych.

 

Co ważne, w Polskiej Spółce Holdingowej omawiane zwolnienie ze zbycia udziałów lub akcji w spółce córce nie ma zastosowania, jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów zbywanej spółki, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości.

 

Chyba zgodzisz się ze mną, że Polska Spółka Holdingowa jest dobrym rozwiązaniem dla tych osób, które chcą rozwinąć i sprzedać spółkę córkę jako dobrze prosperujący biznes, ale raczej inny niż nieruchomościowy.

 

Co ważne, oprócz tego, że warunkiem skorzystania z omawianego zwolnienia jest posiadanie przez okres co najmniej 2 lat co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki córki, to sprzedaż udziałów (akcji) w spółce córce powinna zostać dokonana na rzecz podmiotu niepowiązanego.

 

Na dodatek warunkiem jest również złożenie przez spółkę holdingową właściwemu dla niej naczelnikowi urzędu skarbowego, na co najmniej 5 dni przed dniem zbycia, oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia.

 

Wspomnę jeszcze, że to nie są wszystkie niuanse związane z Polską Spółką Holdingową. Aby rozłożyć ją na czynniki pierwsze, musiałbym napisać osobny artykuł. Moim celem w tym artykule jest przedstawienie Ci jak działa ten mechanizm.

Zapisz się na newsletter i otrzymaj
ZA DARMO kalkulator podatkowy

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz autorski kalkulator podatkowy.
 • Przeprowadzisz w nim analizę formy opodatkowania dla Twojej firmy.
 • Zobaczysz, która forma działalności jest dla Ciebie najkorzystniejsza podatkowo (np. JDG, sp. z o.o.).
 • Uzyskasz dostęp do nagrania video, które jest praktyczną instrukcją obsługi kalkulatora.

Przykład sprzedaży biznesu przez spółkę holdingową

Załóżmy, że Pan Mariusz już kilka lat temu zainteresował się zagadnieniem struktury holdingowej. Aktualnie jest on udziałowcem i zarazem członkiem zarządu spółki z o.o., która jest spółką matką. Ta spółka z kolei jest właścicielem kilku spółek córek.

 

W 2022 r. spółka matka założyła startup w branży technologicznej, działający również w formie spółki z o.o. Dodajmy, że spółka matka posiada sto procent udziałów w tej spółce córce.

 

Przy założeniu, że ta spółka bardzo się rozwinie i jej wartość znacząco urośnie, w 2025 roku spółka matka sprzeda wszystkie udziały w tym startupie. Dochód ze sprzedaży wyniesie 10 mln zł.

 

Jak już na pewno się domyślasz, pomimo tak dużej kwoty dochodu, podatek wyniesie zero, oczywiście przy spełnieniu ustawowych wymogów, o których przed chwilą trochę sobie powiedzieliśmy.

Zwolnienie dla fundacji rodzinnej

Jeśli czytałeś mój artykuł Fundacja rodzinna, zapewne wiesz, że sprzedaż udziałów lub akcji przez fundację rodzinną jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych.

 

Przewagą fundacji rodzinnej nad Polską Spółką Holdingową, pod kątem zastosowania zwolnienia z CIT, jest to, że zbywany przez fundację rodzinną biznes może być biznesem nieruchomościowym.

 

Odnośnie Polskiej Spółki Holdingowej, przypominam, że jeśli co najmniej 50% wartości aktywów zbywanej spółki, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości, wtedy zwolnienie z CIT nie znajdzie zastosowania.

 

Jednak w przeciwieństwie do Polskiej Spółki Holdingowej, w ramach fundacji rodzinnej będzie zwolnienie z CIT w takich okolicznościach.

Przykład sprzedaży biznesu przez fundację rodzinną

Pani Joanna założyła fundacji rodzinną, do której wniosła między innymi udziały w dwóch spółkach z o.o. Jedna spółka zajmuje się dzierżawą magazynów i hal produkcyjnych a druga prowadzi działalność transportową.

 

Czynnikiem motywującym Panią Joannę do założenia fundacji rodzinnej i wniesienia do niej udziałów było zaplanowanie sukcesji, uniknięcie sytuacji, w której majątek po jej śmierci uległby rozdrobnieniu, jak również naturalna troska o byt jej dzieci i przyszłych pokoleń. Załóżmy, że za kilka lat przy rodzinnym stole dojdzie do rozmowy na temat przyszłości obu firm.

 

Przyjmijmy scenariusz, że dzieci szczerze powiedzą, że nie są zainteresowane ich prowadzeniem czy nawet doglądaniem. Uznają, że wolałyby, aby fundacja rodzinna inwestowała w nieruchomości na wynajem i papiery wartościowe, ewentualnie, aby zainwestowała również w jakiś startup.

 

Zakładamy, że po tej rozmowie dojdzie do sprzedaży obu firm.

 

Jak się domyślasz, fundacja rodzinna nie zapłaci z tego tytułu podatku. Cały zysk ze sprzedaży obu biznesów będzie mogła reinwestować zgodnie z wizją nakreśloną przy rodzinnym stole.

 

Podatek kiedyś się pojawi. Wystrzegaj się sztuczności.

Teraz chcę zwrócić Twoją uwagę na dwie istotne kwestie.

 

Po pierwsze, miej świadomość, że jeśli dojdzie do wypłaty świadczeń na rzecz beneficjentów lub też do likwidacji fundacji rodzinnej, wtedy pojawi się podatek do zapłaty. To opodatkowanie może być całkiem atrakcyjne, jednak jeśli chcesz poznać szczegóły, przeczytaj artykuł na temat opodatkowania fundacji rodzinnej Fundacja rodzinna.

 

W przypadku Polskiej Spółki Holdingowej, przy dystrybucji zysku ze spółki matki do osób fizycznych, podatek też się pojawi.

 

Po drugie, wystrzegaj się sztuczności. Fundacja rodzinna służy przede wszystkim zaplanowaniu sukcesji a nie optymalizacji podatkowej, zwłaszcza tej agresywnej. Oczywiście atrakcyjne opodatkowanie w fundacji rodzinnej pełni rolę stymulacyjnej funkcji podatków.

 

Jednak nie można dopuszczać się naruszania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Może nieść to ze sobą dotkliwe konsekwencje.

Podsumowanie

Podsumowując, ustawodawca stwarza korzystne pod kątem podatkowym możliwości ku temu, żeby sprzedać biznes bez podatku i te środki reinwestować w kolejny biznes czy inwestycje. Tak więc sprzedaż biznesu bez podatku jest jak najbardziej zgodna z prawem i intencją ustawodawcy. Jednak jest to bezpieczne, o ile nie jest to działanie sztuczne i nie narusza klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Autor wpisu: Marek Golec
Doradca podatkowy, inwestor i przedsiębiorca. Partner w kancelarii księgowo-podatkowej. Absolwent Sorbony, autor książek i prowadzący kanał YouTube. Udziela konsultacji w języku polskim, angielskim i francuskim. Mówi o podatkach w naprawdę zrozumiały sposób.

Zapisz się na newsletter i otrzymaj
ZA DARMO kalkulator podatkowy

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz autorski kalkulator podatkowy.
 • Przeprowadzisz w nim analizę formy opodatkowania dla Twojej firmy.
 • Zobaczysz, która forma działalności jest dla Ciebie najkorzystniejsza podatkowo (np. JDG, sp. z o.o.).
 • Uzyskasz dostęp do nagrania video, które jest praktyczną instrukcją obsługi kalkulatora.

Sprawdź inne wpisy, które Cię zainteresują:

AUTOR: Marek Golec
Optymalizacja podatkowa Spółki 0

Przejście na spółkę z o.o. – jak to zrobić?

Nie chcesz utracić prawa do 9% CIT lub płacić wysokich podatków? Poznaj 4 możliwe scenariusze przejścia na spółkę z o.o. i ich konsekwencje...

AUTOR: Marek Golec
Optymalizacja podatkowa Samochody Szkolenia 0

Samochód w firmie i podatki [szkolenie online]

Masz samochód w firmie albo rozglądasz się za nowym? Zastanawiasz się jak zoptymalizować jego wykorzystanie od strony podatkowej? Chętnie przedstawię Ci możliwości podatkowe i udzielę praktycznych...

AUTOR: Marek Golec
Optymalizacja podatkowa Podatek dochodowy 11

Fundacja rodzinna

Dzięki fundacji rodzinnej można lepiej niż dotychczas zorganizować sukcesję, ochronić majątek przed jego rozdrobnieniem, pozytywnie wpłynąć na byt rodziny i przyszłych pokoleń, powiększać majątek w...

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *