fbpx
AUTOR: Marek Golec

Jak legalnie obniżyć zaliczki na podatek dochodowy?

(AKTUALIZACJA: 15 MAJA 2023)

Obniżenie zaliczek poprawia płynność

Zastanawiasz się nad poprawieniem płynności finansowej w Twojej firmie?

 

Z tego artykułu dowiesz się jak legalnie obniżyć wysokość zaliczek na podatek dochodowy. Niektórzy odważnie nazywają to zjawisko nieoprocentowaną pożyczką od urzędu skarbowego.

Zaliczki kwartalne

Powszechnym sposobem, który, pozwala nie płacić zaliczek na podatek dochodowy przez dwa miesiące w obrębie kwartału i ma na celu poprawienie płynności finansowej firmy, jest wybór zaliczek kwartalnych. Do wpłacania zaliczek w trybie kwartalnym generalnie mają prawo mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Ryczałtowcy też mają prawo do opłacania ryczałtu (w ryczałcie teoretycznie nie ma zaliczek) w trybie kwartalnym. Wymogiem jest, aby dany przedsiębiorca był podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności, lub żeby przychody z działalności w poprzednim roku nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro.

 

Niewątpliwie dzięki wpłacaniu zaliczek czy ryczałtu co kwartał, a nie co miesiąc, podatnicy mogą dłużej obracać pieniędzmi, które ostatecznie będą podlegały wpłacie do urzędu skarbowego.

 

Pamiętaj jednak, że zaliczkę na PIT i ryczałt można wyliczać kwartalnie, a składki zdrowotnej nie. Składkę zdrowotną opłaca się w trybie miesięcznym.

Zapisz się na newsletter i otrzymaj
ZA DARMO kalkulator podatkowy

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz autorski kalkulator podatkowy.
 • Przeprowadzisz w nim analizę formy opodatkowania dla Twojej firmy.
 • Zobaczysz, która forma działalności jest dla Ciebie najkorzystniejsza podatkowo (np. JDG, sp. z o.o.).
 • Uzyskasz dostęp do nagrania video, które jest praktyczną instrukcją obsługi kalkulatora.

Co ważne, zaliczki kwartalne mogą również wpłacać podatnicy CIT, czyli np. spółki z o.o., o ile są małymi podatnikami lub podatnikami rozpoczynającymi prowadzenie działalności gospodarczej. Jeśli chcesz poznać definicję małego podatnika, zapraszam Cie do lektury artykułu Uważaj na utratę 9% CIT.

Rozliczanie strat z lat ubiegłych w zaliczkach

Jeśli w poprzednich latach poniosłeś stratę, możesz ją odliczyć od dochodu w ramach tego samego źródła przychodów w ciągu pięciu kolejnych lat. W pierwszym roku rozliczania straty masz możliwość odliczenia jej w całości, jeśli kwota tego odliczenia nie przekracza 5 mln zł.

 

W razie gdy w danym roku nie odliczysz całej straty, wówczas w kolejnych latach, oczywiście przed upływem pięciu kolejnych lat od roku, w którym strata została poniesiona, możesz odliczyć nie więcej niż 50% straty z danego roku.

 

Jeśli masz do rozliczenia straty z lat ubiegłych, możesz je odliczyć już na poziomie zaliczek na podatek dochodowy.

 

W sytuacji gdy na poziomie zeznania rocznego okaże się, że na poziomie zaliczek odliczyłeś za dużo strat z lat ubiegłych, ponieważ dochód ostatecznie nie był tak wysoki lub skończyłeś rok ze stratą, to ta strata z lat ubiegłych, o którą pomniejszyłeś zaliczki Ci nie przepadnie, o ile będziesz mógł ją rozliczyć w kolejnych latach.

 

Dodatkowo, nie będziesz miał obowiązku korygowania zaliczek na podatek i płacenia odsetek w związku z tym, że pomniejszyłeś zaliczki, ale finalnie nie odliczyłeś strat z lat ubiegłych w zeznaniu rocznym.

 

Skoro jesteśmy przy omawianiu rozliczania strat, przy rozliczeniu na skali podatkowej często nie opłaca się pomniejszać całego dochodu o straty z lat ubiegłych, a do kwoty, dopiero od której byłby do zapłaty podatek. I jeszcze jedna dygresja, jeśli w danym roku rozliczasz się ryczałtem, masz prawo do pomniejszania ryczałtu zarówno w ciągu roku, jak również na poziomie zeznania rocznego, o straty z lat ubiegłych wygenerowane w okresach rozliczania się na skali podatkowej lub podatkiem liniowym.

 

O straty z lat ubiegłych nie pomniejszymy podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Tytułem uzupełnienia, do rozliczania strat z lat ubiegłych mają również prawo podatnicy CIT.

Zaliczki uproszczone

Niewielu podatników rozliczających się w oparciu o KPiR i księgi rachunkowe korzysta z możliwości wpłacania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy, a jest to prosty sposób na „darmowe finansowanie”. Co ważne, z tego rozwiązania nie mogą korzystać ryczałtowcy.

 

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i założyli ją wcześniej niż w bieżącym roku (R) i zarazem wcześniej niż w poprzednim roku (R-1), mogą w licznych przypadkach wybrać uproszczony sposób wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Innymi słowy, działalność gospodarcza powinna być prowadzona od roku podatkowego R-2 (np. 2022 r. w stosunku do 2024 r.).

 

Uproszczony sposób wpłacania zaliczek na podatek dochodowy polega na comiesięcznym uiszczaniu ich w stałych kwotach, bez względu na wysokość osiągniętego dochodu w poszczególnych okresach w danym roku podatkowym.

 

Dodatkowym kryterium stawianym przed podatnikami, którzy chcą opłacać w taki sposób zaliczki, jest konieczność osiągnięcia dochodu z działalności gospodarczej w roku podatkowym R-2 (np. 2022 r. w stosunku do 2024 r.) w kwocie przekraczającej 30 tys. zł. Jeżeli w roku R-2 podatnik poniósłby stratę lub dochód byłby niższy albo równy 30 tys. zł, to można jeszcze spojrzeć na dochód z roku R-3 (np. 2021 r. w stosunku do 2024 r.), jeżeli wtedy działalność była już prowadzona. Być może w roku R-3 dochód przekroczył kwotę 30 tys. zł. W takiej sytuacji w bieżącym roku byłaby możliwość wpłacania uproszczonych zaliczek.

 

Uwaga! Pomimo że skalowcy i liniowcy mogą opłacać uproszczone zaliczki na PIT, nie mogą oni opłacać składki zdrowotnej w uproszczonej formie. Jeżeli jednak prowadzisz działalność handlową i rozliczasz się w oparciu o KPiR, sposobem na optymalizację, zarazem zaliczki na PIT i składki zdrowotnej, jest umiejętne stosowanie mechanizmu różnic remanentowych, co jest dokładnie omówione w artykule Remanenty – optymalizacja zaliczki na PIT i składki zdrowotnej.

 

Przykład stosowania zaliczek uproszczonych

Pani Agnieszka w roku R-2 (np. 2022 r. w stosunku do 2024 r.) osiągnęła dochód z działalności gospodarczej w wysokości 50 tys. zł. Na początku danego roku (R) spodziewa się osiągnięcia dochodu w wysokości 300 tys. zł za ten rok. Aby nie „mrozić” pieniędzy, płacąc wysokie zaliczki, nasz przykładowy przedsiębiorca zdecydował się na ich opłacanie w uproszczonej formie celem dysponowania większą ilością nieoprocentowanych środków, które zamierza przeznaczyć na rozwój firmy.

 

Zakładamy, że Pani Agnieszka rozlicza się na zasadach podatku liniowego. Policzmy więc, ile będą ją wynosiły miesięczne wpłaty do urzędu skarbowego z tytułu uproszczonej zaliczki na PIT.

 

50 tys. zł × 19% = 9500 zł

 

9500/12 = 791,67 zł

 

Kwotę 791,67 zł zaokrąglamy do pełnych złotych. Zatem comiesięczna zaliczka uproszczona na dany rok wyniesie 792 zł.

Jakie wnioski płyną z przykładu?

Sam widzisz, że można wpłacać niskie zaliczki, osiągając wysokie dochody. Rzecz jasna, bazując na naszym przykładzie, powinieneś pamiętać o konieczności dopłaty, w terminie do 30 kwietnia następnego roku (R+1), różnicy między należnym podatkiem, wyliczonym od pokaźniejszej kwoty, a sumą wpłaconych, niewysokich zaliczek.

 

Być może zastanawiasz się, w jaki sposób powinieneś poinformować organ podatkowy o wyborze tej metody. Należy to uczynić poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji w zeznaniu podatkowym za dany rok (R), składanym w terminie do 30 kwietnia następnego roku (R+1).

 

Uwaga! Kiedy zaliczki uproszczone się nie opłacają?

 

Nie opłaca Ci się wybierać zaliczek uproszczonych, jeżeli Twój dochód za dany rok (R) będzie niższy od dochodu z roku R-2, ewentualnie R-3. W takiej sytuacji za dany rok podatkowy suma uproszczonych zaliczek byłaby większa od sumy zaliczek miesięcznych bądź kwartalnych, wyliczonych na podstawie realnego dochodu. Wybierając, w takich okolicznościach, uproszczoną metodę wpłacania zaliczek, niepotrzebnie „zamrozisz” na jakiś czas pieniądze, którymi mógłbyś obracać.

 

Zaliczki uproszczone mogą również wpłacać podatnicy CIT, czyli np. spółki z o.o. W ich przypadku jest jeszcze łatwiej skorzystać z tej metody, ponieważ ustawa o CIT nie nakłada na podatników kryterium minimalnego dochodu w roku R-2 czy R-3. Ważne, żeby spółka chociażby w jednym z tych dwóch lat miała CIT do zapłaty. Wysokość zaliczki uproszczonej wynosi 1/12 podatku należnego w roku R-2 lub R-3.

 

Podsumujmy zagadnienie uproszczonych zaliczek

Przypominam, zaliczki uproszczone dotyczą wyłącznie podatku dochodowego, natomiast ich wybór nie wpływa na wysokość składek zdrowotnych opłacanych w trakcie roku.

 

Jeżeli wolisz obracać większymi kwotami i np. przeznaczać te pieniądze na rozwój firmy, zastanów się nad dokonywaniem wpłat zaliczek w formie uproszczonej, co może być korzystniejsze z punktu widzenia płynności finansowej niż wpłacanie zaliczek na zasadach ogólnych. Dotyczy to zarówno podatników PIT, jak i CIT.

 

Podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, najprawdopodobniej będą zobowiązani do dopłaty podatku w urzędzie skarbowym. Jest to związane z rocznym rozliczeniem podatku dochodowego w terminie do 31 marca następnego roku (podatnicy CIT, u których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym) lub 30 kwietnia następnego roku (podatnicy PIT). Należy zdawać sobie z tego sprawę już na etapie wyboru tej formy uiszczania zaliczek.

Autor wpisu: Marek Golec
Doradca podatkowy, który jest również inwestorem i przedsiębiorcą. Współwłaściciel kancelarii księgowo-podatkowej działającej pod markami Mistrz Podatków i Wynajmistrz.pl. Absolwent ekonomii i finansów międzynarodowych uczelni Université Sorbonne Paris Nord we Francji. Rozumie biznesy klientów oraz uczestników szkoleń i co ważne, mówi o podatkach naprawdę prostym językiem.

Zapisz się na newsletter i otrzymaj
ZA DARMO kalkulator podatkowy

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz autorski kalkulator podatkowy.
 • Przeprowadzisz w nim analizę formy opodatkowania dla Twojej firmy.
 • Zobaczysz, która forma działalności jest dla Ciebie najkorzystniejsza podatkowo (np. JDG, sp. z o.o.).
 • Uzyskasz dostęp do nagrania video, które jest praktyczną instrukcją obsługi kalkulatora.

Sprawdź inne wpisy, które Cię zainteresują:

AUTOR: Marek Golec
Podatek dochodowy 0

PIT -38 – Jak rozliczyć podatek od kryptowalut?

Inwestujesz w kryptowaluty? Do 30 kwietnia masz czas na złożenie PIT-38. Poznaj zasady i zobacz na przykładach, jak to zrobić...

AUTOR: Marek Golec
Działalność gospodarcza ZUS 0

Rząd przywraca zryczałtowaną składkę zdrowotną?

Czy zapowiedziane nowe zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne będą korzystne dla wszystkich przedsiębiorców? Ile zyskasz, a może ile stracisz od 1 stycznia 2025...

AUTOR: Marek Golec
Działalność gospodarcza Optymalizacja podatkowa Spółki 0

Kiedy spółka z o.o. jest korzystniejsza od JDG?

Jak na pierwszy rzut oka można stwierdzić co się bardziej opłaca - JDG czy spółka z o.o.? Czy przy osiąganiu niewysokich dochodów spółka z o.o. ma sens? Dlaczego niektórzy przedsiębiorcy omijają skalę...

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 1. Robert pisze:

  Witam,
  Chciałbym zapytać o kwestię zakupu mieszkania i potraktowanie go jako towar. Jeżeli kupię mieszkanie (np. za 300 000 zł) w listopadzie 2020, wyremontuję i sprzedam z zyskiem w 2021 roku, to w remanencie sporządzanym na koniec 2020 roku muszę wykazać to mieszkanie w kwocie zakupu. Będę miał wtedy ogromny podatek do zapłaty.
  Czy mogę prosić o wyjaśnienie tej kwestii.
  Z góry serdecznie dziękuję.

  • Marek pisze:

   Cześć Robert! Miej na uwadze, że wartość remanentu końcowego, co do zasady, zostanie uwzględniona dopiero przy wyliczeniu podatku (wymagalnego do końca kwietnia) a nie przy wyliczeniu zaliczki za grudzień lub czwarty kwartał (wymagalnej do 20 stycznia). To pierwsza dobra wiadomość. Druga jest taka, że nie powinieneś mieć „ogromnego” podatku do zapłaty, ponieważ poprzez różnice remanentowe zostanie „wyksięgowany” koszt zakupu towaru, w stosunku do którego w 2020 r. nie powstanie przychód. Zatem, podatek będzie wyliczony od realnego dochodu. Trzecia wiadomość jest następująca. Na ostatni dzień miesiąca, w którym sprzedasz towar w postaci mieszkania, co zapewne nastąpi już w 2021 r., warto wyliczyć czy opłaca Ci się sporządzić dodatkowy spis z natury, aby właśnie wtedy nie zapłacić „ogromnej” zaliczki. Zapewne przy wykonywaniu tych symulacji przyda Ci się wiedza z niniejszego artykułu.

   • Robert pisze:

    Bardzo dziękuję za odpowiedź.

    Chciałbym przeanalizować taki przypadek – rok 2020:
    – przychody – 200 000 zł;
    – koszty – 100 000 zł;
    – podatek (zaokrąglając) – 17 000 zł.

    Kupując mieszkanie i traktując je jako towar zapłacę dokładnie taki sam podatek za 2020 rok. Chciałbym się dowiedzieć czy za pomocą różnic remanentowych (ewentualnie innego mechanizmu) mogę „przesunąć” ten podatek na przyszły rok (sprzedaż mieszkania z zyskiem)?

    • Marek pisze:

     Robert, na koniec każdego roku podatkowego jest obowiązek sporządzenia remanentu, zatem wtedy dochód jest podwyższany o wartość remanentu końcowego. Odnośnie „przesunięcia”, tak jak pisałem we wcześniejszej odpowiedzi, wartość remanentu końcowego, co do zasady, zostanie uwzględniona dopiero przy wyliczeniu podatku (wymagalnego do końca kwietnia) a nie przy wyliczeniu zaliczki za grudzień lub czwarty kwartał (wymagalnej do 20 stycznia).