fbpx
AUTOR: Marek Golec

Czy podatek liniowy już umarł?

Czy podatek liniowy faktycznie wspiera przedsiębiorczość i jest dla Ciebie korzystny?

Efektywny poziom opodatkowania wynosi w tym przypadku zazwyczaj około 30%…

 

I nie dotyczy to sytuacji, gdy Twój dochód przekracza 1 mln zł i musisz dodatkowo zapłacić 4% podatek od nadwyżki, tzw. daninę solidarnościową.

 

Nagrałem film, w którym przybliżam Ci mechanizm podatku liniowego i pokazuję, że w praktyce nie jest podatkiem liniowym. Zapraszam do obejrzenia ↓↓

Czy podatek liniowy już umarł?

 

Z nagrania dowiesz się:

 

 • w czym podobny jest podatek liniowy do skali podatkowej,
 • do czego w przeciwieństwie do skali podatkowej zachęca podatek liniowy,
 • czy podatek liniowy jest sprawiedliwy,
 • czy podatek liniowy jest nadal liniowy,
 • ile tak naprawdę wynosi opodatkowanie na linówce,
 • jakie, pod kątem podatku liniowego, są konsekwencje współpracy z byłym pracodawcą,
 • z jakich odliczeń i zwolnień możesz skorzystać na podatku liniowym.

Jeśli wolisz czytać niż oglądać, zapraszam Cię do lektury poniższego artykułu ↓↓

Czy podatek liniowy już umarł?

W czym podatek liniowy jest podobny do skali podatkowej?

W podatku liniowym, tak jak w przypadku skali podatkowej, podstawą opodatkowania jest dochód z uwzględnieniem ewentualnych odliczeń i zwolnień.

 

Dochód to różnica między przychodami a kosztami, zatem wyliczasz go tak samo na podatku liniowym, jak w przypadku skali podatkowej. Po prostu, od przychodów odejmujesz koszty.

 

Oczywiście, są pewne różnice w wyliczeniu podstawy opodatkowania. Mowa tutaj o dochodzie podlegającym opodatkowaniu, ale o tym powiemy sobie w dalszej części tego artykułu.

 

Podstawowa różnica, na gruncie podatku dochodowego, między tymi formami opodatkowania pojawia się na etapie stawki podatku. W przypadku skali podatkowej występuje progresja, a w przypadku podatku liniowego z założenia stawka wynosi 19%, dlatego też podatek liniowy jest nazywany skalą proporcjonalną.

 

Jeśli chcesz poznać więcej szczegułów odnośnie skali podatkowej, zachęcam Cię do lektury artykułu Co powinieneś wiedzieć o skali podatkowej?.

Czy podatek liniowy jest sprawiedliwy?

Odnośnie podatku liniowego, zdaję sobie sprawę, że można polemizować co jest bardziej sprawiedliwe – progresja podatkowa czy właśnie podatek liniowy.

 

Progresja podatkowa kojarzy się z państwem opiekuńczym a podatek liniowy z państwem, które wspiera pracowitość i przedsiębiorczość, przy czym pomaga tym, którym pomoc naprawdę jest potrzebna.

 

Chyba zgodzisz się ze mną, że rolą państwa jest między innymi zachęcanie obywateli do pracy i przedsiębiorczości poprzez:

 

 • wyrównywanie szans,
 • dostęp do dobrej państwowej edukacji,
 • brak dyskryminacji,
 • stworzenie każdemu obywatelowi możliwości osiągnięcia dobrobytu i sukcesu, a także
 • zapewnienie wsparcia tym, którzy rzeczywiście go potrzebują.

 

Wydaje się, że podatek liniowy, w przeciwieństwie do progresji podatkowej, pomaga w osiągnięciu tych celów.

 

A Ty co o tym myślisz? Napisz w komentarzu.

Uważaj na współpracę z byłym pracodawcą

Uważaj też na świadczenie usług w ramach tych samych czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które wykonywałeś w bieżącym roku w ramach umowy o pracę. Jeżeli zdarzyła Ci się taka sytuacja, wtedy nie przysługuje Ci w danym roku podatkowym prawo do tzw. liniówki.

Zapisz się na newsletter i otrzymaj
ZA DARMO kalkulator podatkowy

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz autorski kalkulator podatkowy.
 • Przeprowadzisz w nim analizę formy opodatkowania dla Twojej firmy.
 • Zobaczysz, która forma działalności jest dla Ciebie najkorzystniejsza podatkowo (np. JDG, sp. z o.o.).
 • Uzyskasz dostęp do nagrania video, które jest praktyczną instrukcją obsługi kalkulatora.

Mało tego, jeśli jesteś na podatku liniowym i wykonasz w ramach Twojej działalności gospodarczej czynność, na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy, wchodzącą w zakres umowy o pracę, a będzie miało to miejsce w tym samym roku, wtedy wstecznie tracisz prawo do liniówki i od początku roku musisz rozliczać się na skali podatkowej.

 

Prawda, że może zaboleć? Na dodatek, przy takiej współpracy z byłym pracodawcą, nie będziesz miał prawa, w tym i następnym roku, do ulgi na start i preferencyjnego ZUS.

Czy podatek liniowy jest nadal liniowy?

Cóż, będąc obiektywnym, trudno bronić tezy, że w ramach tej formy opodatkowania wysokość podatku jest wprost proporcjonalna do wysokości podstawy opodatkowania. Wynika to z faktu, że od dochodów powyżej 1 mln zł „liniowiec” jest obowiązany do zapłaty dodatkowego podatku, nazywanego daniną solidarnościową, w wysokości 4% dochodu.

 

Przekłada się to na stawkę podatku dochodowego w wysokości 23% od nadwyżki powyżej 1 mln zł. Nasuwa się zatem wniosek, że w podatku liniowym mamy progresję, co godzi w założenia i nazwę tej formy opodatkowania.

 

Pomijając symboliczne u „liniowców” odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (na dodatek od dochodu, a nie od podatku), faktyczne stawki podatku, z uwzględnieniem składki zdrowotnej (4,9% dochodu w przypadku „liniowców”) i daniny solidarnościowej (4% dochodu od nadwyżki ponad 1 mln zł), kształtują się następująco.

 

 

W przedziale od 0 zł do 1 mln zł, stawka obciążeń wynosi 23,9%. Natomiast od nadwyżki ponad 1 mln zł dochodu stawka obciążeń wynosi 27,9%.

 

W celu zastosowania uproszczeń, pomijamy zagadnienie minimalnej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Co bardzo ważne, efektywny poziom opodatkowania na podatku liniowym, nawet jeśli dochód nie przekracza miliona złotych wynosi zazwyczaj ok. 30%. Tak się dzieje ze względu na opłacanie składek społecznych, zwłaszcza na pełnym ZUS.

 

Policz ZA DARMO w naszym autorskim kalkulatorze podatkowym, ile wynosi lub ile wyniósłby Twój efektywny podatek z uwzględnieniem właśnie składek społecznych.

 

Zeznanie roczne i ulgi liniowca

Podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym składają zeznanie PIT-36L w terminie do końca kwietnia następnego roku.

 

„Liniowcy”, poza wyjątkową sytuacją („zerowy” PIT-36L) i spełnieniu pozostałych warunków, które zostały omówione w artykule Wspólne rozliczenie z małżonkiem – kiedy możliwe i kiedy warto? nie mają prawa do wspólnego rozliczania się z małżonkiem.

 

Zobaczmy, jak wygląda kwestia ulg podatkowych w przypadku rozliczania się na zasadach podatku liniowego.

Odliczenie od podatku

Jedynym odliczeniem od podatku w zeznaniu PIT-36L jest bardzo ograniczona od 2021 roku ulga abolicyjna. Ulga ta dotyczy dochodów zagranicznych.

 

Odnośnie ulgi prorodzinnej (na dziecko/na dzieci), jeśli dany liniowiec spełnia kryteria, może z niej skorzystać, o ile osiąga również dochody opodatkowane według skali podatkowej.

 

Odliczenia w takiej sytuacji dokonuje się w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37.

Odliczenie od dochodu

Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach podatku liniowego mogą skorzystać z odliczeń od dochodu m.in. z tytułu:

 

 • zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (uwaga, nie mogą być odliczane od dochodu w zeznaniu rocznym, jeśli zostały uwzględnione w kosztach),
 • zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (uwaga, nie mogą być odliczane od dochodu w zeznaniu rocznym, jeśli zostały uwzględnione w kosztach), przy czym łączna wysokość tych składek zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów lub odliczonych od dochodu nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty określonej w ustawie, która corocznie jest waloryzowana. Wskazówką jest, aby składki zdrowotne księgować w koszty a nie odliczać od dochodu. Dzięki takiemu podejściu, w większym stopniu pomniejszana jest podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, co może przynieść oszczędności na poziomie kilkuset złotych w skali roku.
 • wpłat na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) do ustawowego limitu,
 • przekazanych darowizn na cele kształcenia zawodowego (nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu),
 • wydatków na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
 • wydatków na działalność badawczo-rozwojową,
 • wydatków poniesionych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane związanych z zabytkami nieruchomymi,
 • strat z lat ubiegłych.

 

W podatku liniowym nie znajdą zastosowania odliczenia od dochodów m.in. z tytułu:

 

 • przekazanych darowizn, innych niż na cele kształcenia zawodowego,
 • honorowego krwiodawstwa,
 • wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet,
 • wydatków na cele rehabilitacyjne.

 

Zwolnienia podatkowe

Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym mogą skorzystać m.in. ze zwolnień:

 

 • dla rodziców co najmniej czwórki dzieci (do kwoty 85 528 zł przychodu),
 • dla aktywnych seniorów (do kwoty 85 528 zł przychodu),
 • dla osób zmieniających (na polską) rezydencję podatkową (do kwoty 85 528 zł przychodu).

 

UWAGA! Limit jest łączny, czyli korzystając z dwóch lub trzech wymienionych zwolnień jednocześnie, przychód zwolniony z PIT nie może przekroczyć kwoty 85 528 zł.

Podatek liniowy a IP Box

Warto jeszcze podkreślić, że pomimo korzystania z preferencji IP Box, przedsiębiorca może rozliczać się według podatku liniowego.

Autor wpisu: Marek Golec
Doradca podatkowy, inwestor i przedsiębiorca. Partner w kancelarii księgowo-podatkowej. Absolwent Sorbony, autor książek i prowadzący kanał YouTube. Udziela konsultacji w języku polskim, angielskim i francuskim. Mówi o podatkach w naprawdę zrozumiały sposób.

Zapisz się na newsletter i otrzymaj
ZA DARMO kalkulator podatkowy

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz autorski kalkulator podatkowy.
 • Przeprowadzisz w nim analizę formy opodatkowania dla Twojej firmy.
 • Zobaczysz, która forma działalności jest dla Ciebie najkorzystniejsza podatkowo (np. JDG, sp. z o.o.).
 • Uzyskasz dostęp do nagrania video, które jest praktyczną instrukcją obsługi kalkulatora.

Sprawdź inne wpisy, które Cię zainteresują:

AUTOR: Marek Golec
Optymalizacja podatkowa Spółki 0

Przejście na spółkę z o.o. – jak to zrobić?

Nie chcesz utracić prawa do 9% CIT lub płacić wysokich podatków? Poznaj 4 możliwe scenariusze przejścia na spółkę z o.o. i ich konsekwencje...

AUTOR: Marek Golec
Optymalizacja podatkowa Samochody Szkolenia 0

Samochód w firmie i podatki [szkolenie online]

Masz samochód w firmie albo rozglądasz się za nowym? Zastanawiasz się jak zoptymalizować jego wykorzystanie od strony podatkowej? Chętnie przedstawię Ci możliwości podatkowe i udzielę praktycznych...

AUTOR: Marek Golec
Optymalizacja podatkowa Podatek dochodowy 11

Fundacja rodzinna

Dzięki fundacji rodzinnej można lepiej niż dotychczas zorganizować sukcesję, ochronić majątek przed jego rozdrobnieniem, pozytywnie wpłynąć na byt rodziny i przyszłych pokoleń, powiększać majątek w...

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *