fbpx
AUTOR: Marek Golec

Czy podatek liniowy już umarł?

Czy podatek liniowy faktycznie wspiera przedsiębiorczość i jest dla Ciebie korzystny?

Efektywny poziom opodatkowania wynosi w tym przypadku zazwyczaj około 30%…

 

I nie dotyczy to sytuacji, gdy Twój dochód przekracza 1 mln zł i musisz dodatkowo zapłacić 4% podatek od nadwyżki, tzw. daninę solidarnościową.

 

Nagrałem film, w którym przybliżam Ci mechanizm podatku liniowego i pokazuję, że w praktyce nie jest podatkiem liniowym. Zapraszam do obejrzenia ↓↓

Czy podatek liniowy już umarł?

 

Z nagrania dowiesz się:

 

 • w czym podobny jest podatek liniowy do skali podatkowej,
 • do czego w przeciwieństwie do skali podatkowej zachęca podatek liniowy,
 • czy podatek liniowy jest sprawiedliwy,
 • czy podatek liniowy jest nadal liniowy,
 • ile tak naprawdę wynosi opodatkowanie na linówce,
 • jakie, pod kątem podatku liniowego, są konsekwencje współpracy z byłym pracodawcą,
 • z jakich odliczeń i zwolnień możesz skorzystać na podatku liniowym.

Jeśli wolisz czytać niż oglądać, zapraszam Cię do lektury poniższego artykułu ↓↓

Czy podatek liniowy już umarł?

W czym podatek liniowy jest podobny do skali podatkowej?

W podatku liniowym, tak jak w przypadku skali podatkowej, podstawą opodatkowania jest dochód z uwzględnieniem ewentualnych odliczeń i zwolnień.

 

Dochód to różnica między przychodami a kosztami, zatem wyliczasz go tak samo na podatku liniowym, jak w przypadku skali podatkowej. Po prostu, od przychodów odejmujesz koszty.

 

Oczywiście, są pewne różnice w wyliczeniu podstawy opodatkowania. Mowa tutaj o dochodzie podlegającym opodatkowaniu, ale o tym powiemy sobie w dalszej części tego artykułu.

 

Podstawowa różnica, na gruncie podatku dochodowego, między tymi formami opodatkowania pojawia się na etapie stawki podatku. W przypadku skali podatkowej występuje progresja, a w przypadku podatku liniowego z założenia stawka wynosi 19%, dlatego też podatek liniowy jest nazywany skalą proporcjonalną.

 

Jeśli chcesz poznać więcej szczegułów odnośnie skali podatkowej, zachęcam Cię do lektury artykułu Co powinieneś wiedzieć o skali podatkowej?.

Czy podatek liniowy jest sprawiedliwy?

Odnośnie podatku liniowego, zdaję sobie sprawę, że można polemizować co jest bardziej sprawiedliwe – progresja podatkowa czy właśnie podatek liniowy.

 

Progresja podatkowa kojarzy się z państwem opiekuńczym a podatek liniowy z państwem, które wspiera pracowitość i przedsiębiorczość, przy czym pomaga tym, którym pomoc naprawdę jest potrzebna.

 

Chyba zgodzisz się ze mną, że rolą państwa jest między innymi zachęcanie obywateli do pracy i przedsiębiorczości poprzez:

 

 • wyrównywanie szans,
 • dostęp do dobrej państwowej edukacji,
 • brak dyskryminacji,
 • stworzenie każdemu obywatelowi możliwości osiągnięcia dobrobytu i sukcesu, a także
 • zapewnienie wsparcia tym, którzy rzeczywiście go potrzebują.

 

Wydaje się, że podatek liniowy, w przeciwieństwie do progresji podatkowej, pomaga w osiągnięciu tych celów.

 

A Ty co o tym myślisz? Napisz w komentarzu.

Uważaj na współpracę z byłym pracodawcą

Uważaj też na świadczenie usług w ramach tych samych czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które wykonywałeś w bieżącym roku w ramach umowy o pracę. Jeżeli zdarzyła Ci się taka sytuacja, wtedy nie przysługuje Ci w danym roku podatkowym prawo do tzw. liniówki.

Zapisz się na newsletter i otrzymaj
ZA DARMO kalkulator podatkowy

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz autorski kalkulator podatkowy.
 • Przeprowadzisz w nim analizę formy opodatkowania dla Twojej firmy.
 • Zobaczysz, która forma działalności jest dla Ciebie najkorzystniejsza podatkowo (np. JDG, sp. z o.o.).
 • Uzyskasz dostęp do nagrania video, które jest praktyczną instrukcją obsługi kalkulatora.

Mało tego, jeśli jesteś na podatku liniowym i wykonasz w ramach Twojej działalności gospodarczej czynność, na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy, wchodzącą w zakres umowy o pracę, a będzie miało to miejsce w tym samym roku, wtedy wstecznie tracisz prawo do liniówki i od początku roku musisz rozliczać się na skali podatkowej.

 

Prawda, że może zaboleć? Na dodatek, przy takiej współpracy z byłym pracodawcą, nie będziesz miał prawa, w tym i następnym roku, do ulgi na start i preferencyjnego ZUS.

Czy podatek liniowy jest nadal liniowy?

Cóż, będąc obiektywnym, trudno bronić tezy, że w ramach tej formy opodatkowania wysokość podatku jest wprost proporcjonalna do wysokości podstawy opodatkowania. Wynika to z faktu, że od dochodów powyżej 1 mln zł „liniowiec” jest obowiązany do zapłaty dodatkowego podatku, nazywanego daniną solidarnościową, w wysokości 4% dochodu.

 

Przekłada się to na stawkę podatku dochodowego w wysokości 23% od nadwyżki powyżej 1 mln zł. Nasuwa się zatem wniosek, że w podatku liniowym mamy progresję, co godzi w założenia i nazwę tej formy opodatkowania.

 

Pomijając symboliczne u „liniowców” odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (na dodatek od dochodu, a nie od podatku), faktyczne stawki podatku, z uwzględnieniem składki zdrowotnej (4,9% dochodu w przypadku „liniowców”) i daniny solidarnościowej (4% dochodu od nadwyżki ponad 1 mln zł), kształtują się następująco.

 

 

W przedziale od 0 zł do 1 mln zł, stawka obciążeń wynosi 23,9%. Natomiast od nadwyżki ponad 1 mln zł dochodu stawka obciążeń wynosi 27,9%.

 

W celu zastosowania uproszczeń, pomijamy zagadnienie minimalnej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Co bardzo ważne, efektywny poziom opodatkowania na podatku liniowym, nawet jeśli dochód nie przekracza miliona złotych wynosi zazwyczaj ok. 30%. Tak się dzieje ze względu na opłacanie składek społecznych, zwłaszcza na pełnym ZUS.

 

Policz ZA DARMO w naszym autorskim kalkulatorze podatkowym, ile wynosi lub ile wyniósłby Twój efektywny podatek z uwzględnieniem właśnie składek społecznych.

 

Zeznanie roczne i ulgi liniowca

Podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym składają zeznanie PIT-36L w terminie do końca kwietnia następnego roku.

 

„Liniowcy”, poza wyjątkową sytuacją („zerowy” PIT-36L) i spełnieniu pozostałych warunków, które zostały omówione w artykule Wspólne rozliczenie z małżonkiem – kiedy możliwe i kiedy warto? nie mają prawa do wspólnego rozliczania się z małżonkiem.

 

Zobaczmy, jak wygląda kwestia ulg podatkowych w przypadku rozliczania się na zasadach podatku liniowego.

Odliczenie od podatku

Jedynym odliczeniem od podatku w zeznaniu PIT-36L jest bardzo ograniczona od 2021 roku ulga abolicyjna. Ulga ta dotyczy dochodów zagranicznych.

 

Odnośnie ulgi prorodzinnej (na dziecko/na dzieci), jeśli dany liniowiec spełnia kryteria, może z niej skorzystać, o ile osiąga również dochody opodatkowane według skali podatkowej.

 

Odliczenia w takiej sytuacji dokonuje się w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37.

Odliczenie od dochodu

Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach podatku liniowego mogą skorzystać z odliczeń od dochodu m.in. z tytułu:

 

 • zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (uwaga, nie mogą być odliczane od dochodu w zeznaniu rocznym, jeśli zostały uwzględnione w kosztach),
 • zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (uwaga, nie mogą być odliczane od dochodu w zeznaniu rocznym, jeśli zostały uwzględnione w kosztach), przy czym łączna wysokość tych składek zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów lub odliczonych od dochodu nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty określonej w ustawie, która corocznie jest waloryzowana. Wskazówką jest, aby składki zdrowotne księgować w koszty a nie odliczać od dochodu. Dzięki takiemu podejściu, w większym stopniu pomniejszana jest podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, co może przynieść oszczędności na poziomie kilkuset złotych w skali roku.
 • wpłat na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) do ustawowego limitu,
 • przekazanych darowizn na cele kształcenia zawodowego (nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu),
 • wydatków na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
 • wydatków na działalność badawczo-rozwojową,
 • wydatków poniesionych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane związanych z zabytkami nieruchomymi,
 • strat z lat ubiegłych.

 

W podatku liniowym nie znajdą zastosowania odliczenia od dochodów m.in. z tytułu:

 

 • przekazanych darowizn, innych niż na cele kształcenia zawodowego,
 • honorowego krwiodawstwa,
 • wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet,
 • wydatków na cele rehabilitacyjne.

 

Zwolnienia podatkowe

Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym mogą skorzystać m.in. ze zwolnień:

 

 • dla rodziców co najmniej czwórki dzieci (do kwoty 85 528 zł przychodu),
 • dla aktywnych seniorów (do kwoty 85 528 zł przychodu),
 • dla osób zmieniających (na polską) rezydencję podatkową (do kwoty 85 528 zł przychodu).

 

UWAGA! Limit jest łączny, czyli korzystając z dwóch lub trzech wymienionych zwolnień jednocześnie, przychód zwolniony z PIT nie może przekroczyć kwoty 85 528 zł.

Podatek liniowy a IP Box

Warto jeszcze podkreślić, że pomimo korzystania z preferencji IP Box, przedsiębiorca może rozliczać się według podatku liniowego.

Autor wpisu: Marek Golec
Doradca podatkowy, który jest również inwestorem i przedsiębiorcą. Współwłaściciel kancelarii księgowo-podatkowej działającej pod markami Mistrz Podatków i Wynajmistrz.pl. Absolwent ekonomii i finansów międzynarodowych uczelni Université Sorbonne Paris Nord we Francji. Rozumie biznesy klientów oraz uczestników szkoleń i co ważne, mówi o podatkach naprawdę prostym językiem.

Zapisz się na newsletter i otrzymaj
ZA DARMO kalkulator podatkowy

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz autorski kalkulator podatkowy.
 • Przeprowadzisz w nim analizę formy opodatkowania dla Twojej firmy.
 • Zobaczysz, która forma działalności jest dla Ciebie najkorzystniejsza podatkowo (np. JDG, sp. z o.o.).
 • Uzyskasz dostęp do nagrania video, które jest praktyczną instrukcją obsługi kalkulatora.

Sprawdź inne wpisy, które Cię zainteresują:

AUTOR: Marek Golec
Optymalizacja podatkowa Spółki 0

Wynagrodzenie członka zarządu jako wypłata ze spółki

Czy wiesz, że dzięki wypłacie wynagrodzenia członka zarządu możesz zaoszczędzić aż 10 tys. zł rocznie? Musisz jednak uważać, żeby Twój podatek nie wyniósł aż 41%. Dowiedz się jak zaoszczędzić a nie...

AUTOR: Marek Golec
Optymalizacja podatkowa Spółki 0

Top 10 legalnych sposobów na wypłatę pieniędzy ze spółki z o.o.

Co zrobić, żeby efektywny podatek przy prowadzeniu spółki z o.o. był dla Ciebie nie tylko akceptowalny, ale atrakcyjny? Przekonaj się, że przy prowadzeniu biznesu w formie spółki z o.o., oprócz ograniczenia...

AUTOR: Marek Golec
Podatek dochodowy Spółki 0

Czym jest podwójne opodatkowanie i ile naprawdę wynosi efektywny podatek?

Prowadzisz spółkę z o.o. i myślisz, że podwójne opodatkowanie w Twoim przypadku nigdy nie wystąpi? Najprawdopodobniej jesteś w błędzie, nawet jeśli spółka zgodnie ze sztuką transferuje Ci pieniądze....

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *