fbpx
AUTOR: Marek Golec

Inwestowanie w złoto a podatki

Obracasz złotem inwestycyjnym albo taką działalność handlową prowadzi Twoja spółka?

Sposób opodatkowania transakcji dotyczących złota inwestycyjnego jest uzależniony od kilku czynników.

 

Omawiam je w moim najnowszym filmie na kanale YouTube Mistrza Podatków:

Z jakim opodatkowaniem wiąże się inwestowanie w złoto

 

Obejrzyj i dowiedz się:

 

 • kiedy trzeba zapłacić podatek od sprzedaży złota inwestycyjnego,
 • kiedy sprzedaż złota jest bez podatku,
 • dlaczego tak ważne jest przechowywanie dowodów zakupu,
 • czy sprzedaż złota inwestycyjnego podlega pod VAT,
 • czy musisz zapłacić PCC od zakupu złotej monety lub sztabki.

 

Jeśli wolisz czytać niż oglądać, zapraszam Cię do lektury poniższego artykułu ↓↓

Inwestowanie w złoto a podatki

Złoto jest uznawane za prawdziwy pieniądz i to od pięciu tysięcy lat.

 

Pomimo, że wraz z upływem czasu ceny rosną, waluty upadają, to gdybyśmy dokonali wyceny różnych dóbr i usług w złocie, są one praktycznie niezmienne.

 

Być może widziałeś porównanie cenowe Forda T z 1922 r. do Forda Mustanga z 2022 r. Cena w dolarach kolosalnie się różni, ale cena w złocie jest praktycznie taka sama.

 

Kiedyś usłyszałem retoryczne, choć bardzo dające do myślenia pytanie. „Gdyby z portu wypłynęły dwa statki – jeden wypełniony złotem a drugi dolarami i oba utonęłyby na środku oceanu, którego statku ludzie by poszukiwali za 100 lat?”.

 

Już chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego złoto jest aktywem wybieranym w celu przechowania wartości czy siły nabywczej.

 

 

W tym artykule wyjaśnię Ci z jakim opodatkowaniem wiąże się inwestowanie w złoto.

Kiedy trzeba zapłacić podatek od sprzedaży złota inwestycyjnego?

Jeśli zajmujesz się obrotem złota inwestycyjnego lub taką działalność handlową prowadzi Twoja spółka, wtedy od dochodu należy zapłacić podatek dochodowy.

 

Jeśli jednak Twoja spółka kupi złoto w celach przechowania wartości i po jakimś czasie sprzeda kruszec, też będzie musiała z tego tytułu się rozliczyć.

 

Inaczej jest u osób fizycznych, ponieważ one często w ogóle nie muszą płacić podatku dochodowego z tytułu zbycia złota.

 

Zaraz wrócę do tego zagadnienia.

 

Teraz jednak przeanalizujmy sytuację, w której osoba fizyczna (w naszym przykładzie będzie to postać Pana Jacka) będzie musiała rozliczyć się z podatku dochodowego, pomimo że nabyła jednouncjową złotą monetę w ramach zarządu majątkiem prywatnym, czyli po prostu kupiła ją w celu przechowania siły nabywczej.

 

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówią, że zbycie innych rzeczy, czyli w uproszczeniu innych niż nieruchomości, podlegają opodatkowaniu, jeśli sprzedaż ma miejsce przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

 

I na tę zasadę bardzo uważaj, ponieważ możesz sprzedać złotą monetę lub inną prywatną rzecz (na przykład samochód) po upływie sześciu miesięcy a mimo to będzie na Tobie ciążył obowiązek rozliczenia się z podatku, ponieważ w tym przypadku sześciomiesięczny okres liczymy od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

 

Inaczej mówiąc, jeśli w ramach zarządu majątkiem prywatnym, w grudniu nabywasz jakąś ruchomą rzecz (taką rzeczą też jest złota sztabka lub moneta), to bez podatku możesz ją sprzedać dopiero w lipcu następnego roku, oczywiście z tym zastrzeżeniem, że nie wykonujesz działalności handlowej w tym zakresie.

 

Pomijam tutaj kwestię regulacji prawnych związanych z prowadzeniem działalności handlowej w zakresie złota inwestycyjnego.

Przykład Pana Jacka

Na początku marca Pan Jacek kupił jednouncjową monetę za 8 tys. zł. W połowie września Panu Jackowi były potrzebne dodatkowe środki i sprzedał swój metal szlachetny, ale już za 9 tys. zł. Myślał, że nie zapłaci podatku, bo minęło już pół roku od dnia zakupu.

 

Niestety, ta sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ od końca marca nie minęło pół roku.

 

Jak myślisz, od jakiej kwoty Pan Jacek zapłaci podatek? Od różnicy czy od kwoty, za jaką sprzedał kruszec?

 

Jak to w podatkach bywa, odpowiedź brzmi – to zależy, ale już tłumaczę.

Zapisz się na newsletter i otrzymaj
ZA DARMO kalkulator podatkowy

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz autorski kalkulator podatkowy.
 • Przeprowadzisz w nim analizę formy opodatkowania dla Twojej firmy.
 • Zobaczysz, która forma działalności jest dla Ciebie najkorzystniejsza podatkowo (np. JDG, sp. z o.o.).
 • Uzyskasz dostęp do nagrania video, które jest praktyczną instrukcją obsługi kalkulatora.

Z założenia podatek płacimy od dochodu, czyli od różnicy między przychodem a kosztem. Tak więc podatek powinien zostać wyliczony od kwoty 1000 zł.

 

Jeśli jednak Pan Jacek nie posiada dowodu zakupu złotej monety, wtedy nie będzie miał prawa do zaliczenia wydatku związanego z zakupem jednej uncji złota do kosztów uzyskania przychodów i podatek zostanie wyliczony od kwoty 9 tys. zł.

 

Odnośnie dowodów zakupu, należy je zachowywać, nawet jeśli minie termin przedawnienia podatkowego. To ma znaczenie z punktu widzenia przepisów o opodatkowaniu nieujawnionych przychodów, o czym sobie jeszcze w tym artykule powiemy.

 

Wracając do Pana Jacka, przyjmijmy, że jest on w posiadaniu dowodu zakupu jednej uncji złota. Wykaże on 9000 zł przychodu i 8000 zł kosztów w zeznaniu rocznym PIT-36, które złoży do 30 kwietnia następnego roku.

 

Pamiętajmy, że dochody opodatkowane według skali podatkowej sumują się ze sobą.

 

Zatem sprzedaż jednouncjowej monety sumuje się z innymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej.

 

Zastanówmy się teraz ile podatku zapłaci Pan Jacek.

 

Jeśli jego roczny dochód opodatkowany według skali podatkowej nie przekracza trzydziestu tysięcy złotych, wtedy nie zapłaci podatku, ponieważ zmieści się w kwocie wolnej.

 

W razie gdyby dochód za dany rok oscylował w przedziale od 30 tys. zł do 120 tys. zł, wtedy od dochodu ze sprzedaży złotej monety Pan Jacek zapłaciłby 12%, czyli 120 zł.

 

Jeśli jednak Pan Jacek jest w drugim przedziale podatkowym, to zapłaci 320 zł, bo wtedy stawka wynosi 32%.

 

A gdyby dochód Pana Jacka przekraczał milion złotych rocznie, wtedy zapłaciłby dodatkowe 4% z tytułu daniny solidarnościowej, czyli podatek wyniósłby 360 zł, a stawka podatku wyniosłaby de facto 36%.

 

Kwoty podatku nie wydają się wysokie. Pamiętaj jednak, że sytuacja wyglądałaby dużo gorzej, gdyby Pan Jacek nie był w posiadaniu dowodu zakupu złotej monety.

Kiedy sprzedaż złota jest bez podatku?

A co by było gdyby Pan Jacek sprzedał monetę za 8 tys. zł i miał dowód jej zakupu?

 

Wtedy dochód wyniósłby zero, ale i tak Pan Jacek musiałby rozliczyć się z podatku, czyli wykazałby przychód i koszty. Innymi słowy, Pan Jacek nie zapłaciłby podatku, ale musiałby wywiązać się z obowiązku rozliczenia tej sprzedaży na PIT-36. Tak samo rzeczy by się miały, gdyby poniósł stratę w tym półrocznym okresie.

 

Utrwalmy sobie co mówią przepisy na temat wyliczenia tego półrocznego okresu.

 

Z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że podatkowi nie podlega sprzedaż innych rzeczy, czyli na przykład złotej monety, po upływie pół roku licząc od końca miesiąca w którym doszło do nabycia. Wtedy nie trzeba płacić podatku ani nie trzeba się z takiej sprzedaży rozliczać.

 

Mówimy oczywiście o sprzedaży w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

 

Niemniej ze względu na przepisy o podatku od nieujawnionych przychodów, warto w swojej dokumentacji przechowywać zarówno dowody zakupu, jak i sprzedaży.

 

Przykład Pani Zofii

Przyjmijmy że Pani Zofia, na przestrzeni 30 lat, nabyła sto uncji złota w postaci jednouncjowych monet. Średni koszt zakupu to 5 tys. zł, czyli łącznie wydała 500 tys. zł.

 

Załóżmy że za jakiś czas naraz sprzeda wszystkie monety, kiedy cena uncji złota wyniesie 20 tys. zł. Nagle będzie w posiadaniu 2 mln zł. Jej dochód wyniesie 1,5 mln zł, od którego nie zapłaci podatku, bo zapewne minie półroczny okres od nabycia wszystkich monet.

 

Dzięki temu, że Pani Zofia jest w posiadaniu dowodów zakupu wszystkich stu monet, będzie potrafiła wykazać organowi podatkowemu, skąd miała pieniądze na nabycie tak dużej ilości kruszcu.

 

W takich okolicznościach Pani Zofii będzie łatwo udowodnić, że nabycie stu uncji złota nie wiązało się z przychodami pochodzącymi ze źródeł nieujawnionych. Przecież na przestrzeni trzydziestu lat zapewne składała PITy, z których wynikało, że mogła sobie pozwolić na zgromadzenie takich oszczędności.

 

Jednak gdyby nie zadbała o dowody zakupu, wtedy interakcja z organem podatkowym pewnie nie przeszłaby gładko.

Czy sprzedaż złota inwestycyjnego podlega pod VAT?

Tak, sprzedaż złota inwestycyjnego podlega pod VAT, ale nie w każdym przypadku.

 

Nawet jak podlega, nie znaczy to, że ten VAT trzeba odprowadzać do urzędu skarbowego. Już tłumaczę.

Zapisz się na newsletter i otrzymaj
ZA DARMO kalkulator podatkowy

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz autorski kalkulator podatkowy.
 • Przeprowadzisz w nim analizę formy opodatkowania dla Twojej firmy.
 • Zobaczysz, która forma działalności jest dla Ciebie najkorzystniejsza podatkowo (np. JDG, sp. z o.o.).
 • Uzyskasz dostęp do nagrania video, które jest praktyczną instrukcją obsługi kalkulatora.

Jeśli sprzedajesz złoto w ramach zwykłego zarządu majątkiem prywatnym, ta czynność nie podlega pod ustawę o VAT, ponieważ pod tę ustawę podlega wszelka działalność producentów, handlowców i usługodawców.

 

Skoro sprzedajesz swego rodzaju lokatę kapitału i to w ramach zarządu majątkiem prywatnym, to ta czynność nie jest działalnością handlową i nie podlega opodatkowaniu VATem.

 

W związku z powyższym, nie trzeba odprowadzać VATu od takiej sprzedaży.

 

Natomiast jeśli podmiot profesjonalnie zajmujący się handlem złotem inwestycyjnym sprzedaje Panu Jackowi lub Pani Zofii złotą sztabkę lub monetę, najprawdopodobniej korzysta on ze zwolnienia z VAT dla dostawy złota inwestycyjnego.

 

Inaczej mówiąc, taki profesjonalny podmiot, pomimo że podlega pod regulacje „vatowskie”, zapewne nie odprowadzi VATu od tej sprzedaży.

Czy musisz zapłacić PCC od zakupu złotej monety lub sztabki?

I tutaj po raz kolejny pada odpowiedź „to zależy”.

 

Pewnie chcesz zapytać od czego.

 

Już Ci mówię – głównie od dwóch rzeczy. Mianowicie, za ile i od kogo kupujesz.

 

Jeśli transakcja przekracza tysiąc złotych, wtedy co do zasady powinna ona podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

 

Jeśli jednak nabywasz złoto inwestycyjne od podmiotu, który zajmuje się profesjonalnie sprzedażą złota inwestycyjnego, wtedy on zapewne stosuje zwolnienie z VAT z tytułu tej dostawy.

 

Idąc dalej, jeśli taka dostawa jest zwolniona z VAT, to na mocy przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlega ona opodatkowaniu tym podatkiem, dlatego w tej sytuacji nie będziesz musiał płacić 2% PCC.

 

Inaczej będzie jeśli zakupu dokonasz od osoby fizycznej, która sprzedaje metal szlachetny w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

 

Taka sprzedaż nie podlega opodatkowaniu VAT, więc będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

 

W takiej sytuacji, w ciągu czternastu dni, będziesz musiał złożyć deklarację PCC-3 i zapłacić dwuprocentowy podatek.

Autor wpisu: Marek Golec
Doradca podatkowy, który jest również inwestorem i przedsiębiorcą. Współwłaściciel kancelarii księgowo-podatkowej działającej pod markami Mistrz Podatków i Wynajmistrz.pl. Absolwent ekonomii i finansów międzynarodowych uczelni Université Sorbonne Paris Nord we Francji. Rozumie biznesy klientów oraz uczestników szkoleń i co ważne, mówi o podatkach naprawdę prostym językiem.

Zapisz się na newsletter i otrzymaj
ZA DARMO kalkulator podatkowy

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz autorski kalkulator podatkowy.
 • Przeprowadzisz w nim analizę formy opodatkowania dla Twojej firmy.
 • Zobaczysz, która forma działalności jest dla Ciebie najkorzystniejsza podatkowo (np. JDG, sp. z o.o.).
 • Uzyskasz dostęp do nagrania video, które jest praktyczną instrukcją obsługi kalkulatora.

Sprawdź inne wpisy, które Cię zainteresują:

AUTOR: Marek Golec
Podatek dochodowy 0

Czy Twoja spółka zapłaci 9% czy 19% CIT?

Kiedy spółka zapłaci 19% podatku, pomimo prawa do 9% CIT? Kiedy utrata prawa do 9% CIT nastąpi wstecznie, a kiedy od następnego roku? Czy na coś jeszcze trzeba uważać, żeby nie stracić prawa do 9%...

AUTOR: Marek Golec
Optymalizacja podatkowa VAT 0

Katastrofalna strata: Jak rejestracja do VAT może kosztować 100 tys. zł

100 tys. zł to wysoka cena za nieznajomość zasad działania VAT. Płaci ją wielu małych przedsiębiorców, którzy niepotrzebnie rejestrują się jako „vatowcy". Jaki błąd popełniają i jak go...

AUTOR: Marek Golec, Mateusz Palarczyk
VAT 2

Krajowy System e-Faktur (KSeF) – o co w nim chodzi?

Krajowy System e-Faktur będzie obowiązkowy nie tylko dla przedsiębiorców! O co w nim chodzi i kiedy wejdzie w...

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 1. Zuza pisze:

  Bardzo ciekawe i kompleksowe omowienie tematu. Dziekuję. Wobec kwestii dokumentowania zakupu – co w przypadku gdy dowod zakupu został zgudbiony/zniszczony? Dziś nie chcę jeszcze złota sprzedawać, ale kiedy przyjdzie taki czas za kilka lat, co poinnam zrobić? Co ewentualnie może teraz moge zrobić, żeby miec dowód, ze przynajmniej „od dziś” to złoto legalnie posiadam?

  • Marek Golec pisze:

   Zuza, dziękuję za pozytywną opinię. Cytując art. 180 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Być może warto skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania duplikatu dokumentu lub oświadczenia potwierdzającego, że do takiej transakcji doszło.