fbpx
AUTOR: Wojciech Michalski

Udostępniasz spółce adres? Nowy rodzaj działalności regulowanej

Sprawdź czy w związku z wprowadzeniem nowego rodzaju działalności regulowanej nie dotyczy Cię obowiązek zgłoszenia do nowego urzędowego rejestru.

30.04.2022 r. upływa termin na zgłoszenie w Rejestrze działalności na rzecz spółek lub trustów!

Poznaj szczegóły!

 

Czym jest i na jakiej podstawie działa rejestr działalności na rzecz spółek i trustów?

Rejestr powstał na mocy nowelizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Dotyczy podmiotów świadczących usługi na rzecz spółek i trustów, a także podmiotów prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych.

 

Kto podlega wpisowi do rejestru?

Wpisowi do rejestru podlegają obowiązkowo przedsiębiorcy prowadzący tzw. „działalność na rzecz spółek lub trustów”, polegającą na świadczeniu usług w zakresie:

 

 • a) tworzenia osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 • b) pełnienia funkcji członka zarządu lub umożliwiania innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 • c) zapewniania siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 • d) działania lub umożliwiania innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej;
 • e) działania lub umożliwiania innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym.

Zapisz się na newsletter i otrzymaj
ZA DARMO kalkulator podatkowy

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz autorski kalkulator podatkowy.
 • Przeprowadzisz w nim analizę formy opodatkowania dla Twojej firmy.
 • Zobaczysz, która forma działalności jest dla Ciebie najkorzystniejsza podatkowo (np. JDG, sp. z o.o.).
 • Uzyskasz dostęp do nagrania video, które jest praktyczną instrukcją obsługi kalkulatora.

Kto prowadzi rejestr?

Powyższy rejestr na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzony jest przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

 

Jaki jest termin zgłoszenia do rejestru?

Termin na dokonanie wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów przez przedsiębiorcę, który prowadził taką działalność przed dniem 31.10.2021 r. upływa 30.04.2022 r. W przypadku przedsiębiorców dopiero rozpoczynających działalność, wpis do rejestru należy uzyskać przed podjęciem działalności na rzecz spółek i trustów.

 

Czy za brak zgłoszenia grożą jakieś kary?

Za prowadzenie działalności na rzecz spółek lub trustów bez uzyskania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów grozi kara do 100 000 zł.

Pamiętać należy, że zawieszenie działalności na rzecz spółek i trustów również podlega zgłoszeniu w terminie 14 dni od dnia zawieszenia wykonywania takiej działalności.

 

Jaka jest opłata za wpis?

Wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów podlega opłacie skarbowej w wysokości 616 zł. Opłatę należy uiścić w chwili złożenia wniosku, a potwierdzenie wpłaty dołączyć do wniosku o wpis do rejestru.

 

Czy mnie to dotyczy?

– Podnajmuję biurko w siedzibie swojej firmy koledze, który zarejestrował pod tym adresem swoją spółkę. Czy powinienem zgłosić się do rejestru?

Zgodnie z wyżej przytoczonymi przepisami wynajęcie powierzchni w celu zapewnianie siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego mieści się w zakresie usług regulowanych. Działalność taka powinna zostać wpisana do rejestru działalności na rzecz spółek i trustów.

 

– Wynajmuję lokal biurowy na rzecz spółki, która prowadzi w nim działalność operacyjną. Czy podlegam wpisowi do rejestru?

Według informacji przekazanych przez Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach przedsiębiorca, który prowadzi działalność polegającą na wynajmie powierzchni biurowych lub powierzchni magazynowych innym przedsiębiorcom nie jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów.

 

Pojawiły się głosy mówiące o tym, że Krajowa Informacja Skarbowa twierdzi, jakoby obowiązek uzyskania wpisu do rejestru dotyczył wyłącznie wirtualnych biur. Takie przeświadczenie można odnieść zapoznając się z treścią pytań i odpowiedzi opublikowanych na stronie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w zakładce „Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów”.

 

Pogląd wyrażony na stronie slaskie.kas.gov.pl nie stanowi jednak oficjalnego stanowiska organu, pod informacją tą nie widnieje podpis reprezentanta tego podmiotu. Dodatkowo, brak jest podstawy prawnej, na której autor opiera swoją tezę. Prezentowany pogląd nie znajduje potwierdzenia ani w ustawie, ani w aktach wykonawczych do niej a wskazane wyjaśnienia nie stanowią źródła prawa.

 

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dotyczą usługi polegającej na zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Wyliczenie to odnosi się do rodzaju świadczonych usług. Sformułowanie „inne pokrewne usługi” użyte przez ustawodawcę nie zostało jasno zdefiniowane w żadnym akcie prawnym. Dlatego, też zbyt daleko idące jest stanowisko jakoby rejestr ten dotyczył wyłącznie wirtualnych biur.

 

Poza powyższym, wyjaśnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, o których mowa, nie odwołują się do odbiorcy usługi jako spółki, a do przedsiębiorcy. Identycznie wygląda to w przypadku świadczącego usługę. Daje to pole do interpretacji, która może być niekorzystna dla świadczącego wyżej wspomnianą usługę.

 

Z uwagi na nieprecyzyjne przepisy w tym zakresie, dające pole do szerokiej interpretacji, w przypadku świadczenia usługi w celu zapewnianie siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego a także ze względu na zagrożenie wysoką karą pieniężną za nie dokonanie wpisu w wyznaczonym terminie, rekomendowane jest dokonanie takiego wpisu do rejestru.

 

Chcesz zweryfikować, czy Twoja działalność powinna być dopisana do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów bądź potrzebujesz wsparcia w procesie uzyskania wpisu?

Napisz na mistrzpodatkow@mistrzpodatkow.com

Autor wpisu: Wojciech Michalski
Wieloletni współpracownik naszej kancelarii. Prokurent w naszej spółce doradztwa podatkowego. Certyfikowany specjalista d.s. rachunkowości. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość w specjalności podatki. Wie, jak rozliczyć w kosztach wszelkie pojazdy – od motocykli po kampery. Specjalizuje się w sporządzaniu wniosków o interpretacje podatkowe oraz wiążące informacje stawkowe.

Zapisz się na newsletter i otrzymaj
ZA DARMO kalkulator podatkowy

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz autorski kalkulator podatkowy.
 • Przeprowadzisz w nim analizę formy opodatkowania dla Twojej firmy.
 • Zobaczysz, która forma działalności jest dla Ciebie najkorzystniejsza podatkowo (np. JDG, sp. z o.o.).
 • Uzyskasz dostęp do nagrania video, które jest praktyczną instrukcją obsługi kalkulatora.

Sprawdź inne wpisy, które Cię zainteresują:

AUTOR: Marek Golec
Optymalizacja podatkowa Spółki 0

Przejście na spółkę z o.o. – jak to zrobić?

Nie chcesz utracić prawa do 9% CIT lub płacić wysokich podatków? Poznaj 4 możliwe scenariusze przejścia na spółkę z o.o. i ich konsekwencje...

AUTOR: Marek Golec
Optymalizacja podatkowa Samochody Szkolenia 0

Samochód w firmie i podatki [szkolenie online]

Masz samochód w firmie albo rozglądasz się za nowym? Zastanawiasz się jak zoptymalizować jego wykorzystanie od strony podatkowej? Chętnie przedstawię Ci możliwości podatkowe i udzielę praktycznych...

AUTOR: Marek Golec
Optymalizacja podatkowa Podatek dochodowy 11

Fundacja rodzinna

Dzięki fundacji rodzinnej można lepiej niż dotychczas zorganizować sukcesję, ochronić majątek przed jego rozdrobnieniem, pozytywnie wpłynąć na byt rodziny i przyszłych pokoleń, powiększać majątek w...

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *