fbpx
AUTOR: Marek Golec

Przejście na Mały ZUS Plus

Chcesz obniżyć składki społeczne o połowę albo i więcej?

Dowiedz się, czy przysługuje Ci Mały ZUS Plus, czyli ulga mająca na celu wesprzeć przedsiębiorców osiągających stosunkowo niewysokie przychody.

Zapraszam Cię do obejrzenia filmu, w którym omawiam warunki jakie musisz spełnić by z niej skorzystać i o co powinieneś zadbać, żeby Ci ona nie przepadła ↓↓

Ulga Mały ZUS Plus w 2024 – Ile możesz zyskać?


Z nagrania 
dowiesz się:

 • czym jest ulga Mały ZUS Plus,
 • jakie warunki musisz spełnić, aby z niej skorzystać,
 • jak wyliczyć podstawę wymiaru składek,
 • ile możesz zyskać dzięki tej uldze,
 • czego powinieneś dopilnować, żeby ulga Ci nie przepadła na cały rok, co może być dla Ciebie dużą stratą.

 

Jeśli wolisz czytać niż oglądać, zapraszam Cię do lektury poniższego artykułu ↓↓

Przejście na Mały ZUS Plus

Czym jest Mały ZUS Plus?

W ramach ulgi Mały ZUS Plus przedsiębiorcy mogą opłacać niższe (od pełnych) składki, ale ich wysokość nie wchodząc za bardzo w szczegóły nie może być niższa od kwoty preferencyjnego ZUS.

 

Niewątpliwie dla części przedsiębiorców przejście z preferencyjnych składek na pełny ZUS jest dotkliwe.

 

Aby złagodzić tę różnicę oraz wesprzeć przedsiębiorców osiągających stosunkowo niewysokie przychody, ustawodawca umożliwia płacenie niższych składek w ramach Małego ZUS Plus, ale przy spełnieniu pewnych warunków, o których sobie powiemy.

Jakie warunki musisz spełnić?

Na wstępie zaznaczmy, że Mały ZUS Plus nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy w poprzednim roku kalendarzowym uzyskali przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w kwocie przekraczającej 120 tys. zł.

 

Jednak należy mieć na uwadze, że w razie nieprowadzenia, w tym zawieszenia, działalności gospodarczej przez część roku, limit liczy się proporcjonalnie.

 

Czy nie zastanawia Cię, dlaczego ustawodawca przyjął kryterium przychodowe, a nie dochodowe?

 

Przecież takie kryterium uderza chociażby we właścicieli firm handlowych osiągających wysokie obroty i małe dochody ze względu na przykład na niewysokie marże.

 

Tacy przedsiębiorcy z Małego ZUS Plus nie skorzystają.

Zastanawiający jest też fakt, że od lat kwota limitu nie była waloryzowana, zwłaszcza przy tak wysokiej inflacji.

 

Odchodząc od kontrowersyjnego kryterium przychodowego, z Małego ZUS Plus również nie mogą skorzystać przedsiębiorcy:

 

 • prowadzący działalność gospodarczą w poprzednim roku krócej niż 60 dni kalendarzowych,
 • rozliczający się na karcie podatkowej i jednocześnie korzystający ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług (mowa o zwolnieniu ze względu na obrót dla drobnych podatników),
 • spełniający warunki korzystania z preferencyjnego ZUS,
 • korzystający z Małego ZUS Plus przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej (UWAGA! Jest wyjątek. Jeśli korzystałeś z ulgi Mały ZUS Plus przez co najmniej 1 miesiąc w 2023 r., możesz skorzystać z Małego ZUS Plus o 12 miesięcy dłużej),
 • prowadzący w poprzednim roku kalendarzowym pozarolniczą działalność jako wspólnik spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, jednoosobowej spółki z o. o., komplementariusz S.K.A. lub jako akcjonariusz PSA wnoszący do spółki wkład w postaci pracy lub usług,
 • świadczący usługi dla byłego bądź obecnego pracodawcy w tym samym zakresie co w ramach umowy o pracę w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

 

Z Małego ZUS Plus nie można również korzystać, jeśli w poprzednim roku przedsiębiorca prowadził działalność jako:

 

 • twórca, artysta,
 • osoba wykonująca wolny zawód (ale nie dotyczy to wykonywania wolnego zawodu w ramach działalności gospodarczej),
 • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Ile zyskasz dzięki Małemu ZUS Plus?

Przy założeniu, że wszystkie kryteria dla Małego ZUS Plus są spełnione, podstawę wymiaru składek na dany rok kalendarzowy ustala się, według takiego oto wzoru.

Do licznika podstawiamy roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym a do mianownika liczbę dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.

 

Ten ułamek mnożymy przez 30 a następnie przez 0,5.

 

Swoją drogą, ciekawe dlaczego ustawodawca nie uprościł wzoru i nie zaproponował przemnożenia ułamka przez 15.

 

Policzmy więc wysokość podstawy wymiaru składek dla przedsiębiorcy, który w 2023 roku osiągnął dochód z działalności gospodarczej w wysokości 61 tys. zł i prowadził ją przez cały rok, czyli przez 365 dni.

 

Uwaga! Jeżeli składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy i ewentualnie osób z nim współpracujących zostały zaliczone do kosztów, a nie odliczone od dochodu, należy o tę kwotę podwyższyć dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym.

 

Mówimy o zmiennej w liczniku.

W tym przypadku podstawa wymiaru składek wynosi 2506,85 zł.

 

Przypomnijmy, że w 2024 r. podstawa dla preferencyjnego ZUS wynosi 1273 zł w miesiącach od stycznia do czerwca i 1290 zł od lipca do grudnia.

 

Dla porównania, w przypadku pełnego ZUS podstawa wymiaru składek wynosi aż 4694,40 zł.

 

Przejdźmy teraz do kluczowego wniosku.

 

Przy założeniach z naszego przykładu Mały ZUS Plus wynosi ok. 800 zł a pełny ZUS 1600 zł.

 

I tym sposobem przedsiębiorca ma obniżone składki społeczne aż o połowę.

 

Tak duża różnica w pewnym stopniu też wynika z tego, że przy przyjętych wartościach przedsiębiorca nie będzie opłacał składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, ponieważ podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w okresie od stycznia do czerwca 2024 roku wyniesie 4242 zł a od lipca do grudnia 4300 zł.

Wracając do wzoru, warto wspomnieć, że osoby, które w poprzednim roku kalendarzowym rozliczały się ryczałtem, ustalą roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej (zmienna w liczniku), mnożąc roczny przychód z tej działalności przez współczynnik 0,5.

 

Zgodzisz się ze mną, że dużo tego przemnażania przez 0,5?

Zapisz się na newsletter i otrzymaj
ZA DARMO kalkulator podatkowy

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz autorski kalkulator podatkowy.
 • Przeprowadzisz w nim analizę formy opodatkowania dla Twojej firmy.
 • Zobaczysz, która forma działalności jest dla Ciebie najkorzystniejsza podatkowo (np. JDG, sp. z o.o.).
 • Uzyskasz dostęp do nagrania video, które jest praktyczną instrukcją obsługi kalkulatora.

Pilnuj terminów

Jeśli chcesz skorzystać z Małego ZUS Plus w danym roku kalendarzowym, masz czas na złożenie stosownych dokumentów do końca stycznia tegoż roku.

 

Jeśli jednak korzystałeś z tej ulgi w poprzednim roku i nadal ona Ci przysługuje, nie musisz składać żadnych dokumentów zgłoszeniowych.

 

Jeżeli jednak rozpoczniesz lub wznowisz działalność gospodarczą w trakcie roku, zgłoszenie do Małego ZUS Plus należy złożyć w terminie 7 dni od rozpoczęcia lub wznowienia działalności.

 

Podobnie jest, jeżeli okres preferencyjnego ZUS skończy się po styczniu.

 

W takiej sytuacji w ciągu 7 dni liczonych od pierwszego dnia, w którym spełniasz warunki do Małego ZUS Plus, powinieneś złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych stosowne dokumenty.

 

Niezgłoszenie się do Małego ZUS Plus w ustawowym terminie będzie wiązało się z utratą prawa do tej ulgi w danym roku kalendarzowym.

 

Tak samo będzie w przypadku dobrowolnej rezygnacji.

Nie kontaktuj się z biurem rachunkowym na ostatnią chwilę

W deklaracji rozliczeniowej za styczeń danego roku kalendarzowego lub za pierwszy miesiąc rozpoczęcia lub wznowienia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w danym roku kalendarzowym należy przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacje o:

 

 • rocznym przychodzie,
 • rocznym dochodzie,
 • podstawie wymiaru składek,
 • formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Jeśli zdecydowałeś się na Mały ZUS Plus i korzystasz z usług biura rachunkowego, zapewne biuro wyśle te informacje wraz z deklaracją rozliczeniową.

 

Ponadto biuro rachunkowe powinno Cię wcześniej zgłosić do Małego ZUS Plus, oczywiście w porozumieniu z Tobą.

 

Pamiętaj, aby kontakt z biurem rachunkowym nie był podejmowany na ostatnią chwilę.

 

W Twoim interesie jest upewnienie się, że dokumenty dotyczące Małego ZUS Plus zostały złożone, bo to Ty, w razie niedopełnienia formalności, będziesz musiał płacić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyższe składki.

 

Wystarczy, że poprosisz Twoje biuro rachunkowe o przesłanie Ci deklaracji zgłoszeniowej i rozliczeniowej z potwierdzeniami ich złożenia.

 

Możesz też zweryfikować złożenie deklaracji na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS).

Autor wpisu: Marek Golec
Doradca podatkowy, który jest również inwestorem i przedsiębiorcą. Współwłaściciel kancelarii księgowo-podatkowej działającej pod markami Mistrz Podatków i Wynajmistrz.pl. Absolwent ekonomii i finansów międzynarodowych uczelni Université Sorbonne Paris Nord we Francji. Rozumie biznesy klientów oraz uczestników szkoleń i co ważne, mówi o podatkach naprawdę prostym językiem.

Zapisz się na newsletter i otrzymaj
ZA DARMO kalkulator podatkowy

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz autorski kalkulator podatkowy.
 • Przeprowadzisz w nim analizę formy opodatkowania dla Twojej firmy.
 • Zobaczysz, która forma działalności jest dla Ciebie najkorzystniejsza podatkowo (np. JDG, sp. z o.o.).
 • Uzyskasz dostęp do nagrania video, które jest praktyczną instrukcją obsługi kalkulatora.

Sprawdź inne wpisy, które Cię zainteresują:

AUTOR: Marek Golec
Podatek dochodowy 0

Czy Twoja spółka zapłaci 9% czy 19% CIT?

Kiedy spółka zapłaci 19% podatku, pomimo prawa do 9% CIT? Kiedy utrata prawa do 9% CIT nastąpi wstecznie, a kiedy od następnego roku? Czy na coś jeszcze trzeba uważać, żeby nie stracić prawa do 9%...

AUTOR: Marek Golec
Optymalizacja podatkowa VAT 0

Katastrofalna strata: Jak rejestracja do VAT może kosztować 100 tys. zł

100 tys. zł to wysoka cena za nieznajomość zasad działania VAT. Płaci ją wielu małych przedsiębiorców, którzy niepotrzebnie rejestrują się jako „vatowcy". Jaki błąd popełniają i jak go...

AUTOR: Marek Golec, Mateusz Palarczyk
VAT 2

Krajowy System e-Faktur (KSeF) – o co w nim chodzi?

Krajowy System e-Faktur będzie obowiązkowy nie tylko dla przedsiębiorców! O co w nim chodzi i kiedy wejdzie w...

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *