fbpx
AUTOR: Marek Golec, Patryk Piotr Smęda

Dla kogo 9% CIT w 2021 r.?

(artykuł został zaktualizowany w dniu 1 grudnia 2020 r.)

Podmioty opodatkowane CIT

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) podlegają, co do zasady spółki kapitałowe. Jednakże prawodawca obejmuje tym podatkiem również spółki komandytowo-akcyjne, które są spółkami osobowymi, co stoi w sprzeczności z koncepcją ich działalności gospodarczej. Zgodnie z założeniami, spółki osobowe nie powinny być podatnikami podatku dochodowego, tylko ich wspólnicy.

 

Począwszy od 2021 r. prawodawca poszerza krąg podmiotów opodatkowanych CIT o kolejne spółki osobowe, tj. spółki komandytowe i niektóre spółki jawne, o czy pisaliśmy w tym artykule.

 

Z powyższego wynika, że w 2021 r. podatnikami CIT będą następujące spółki:

 

 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • akcyjne,
 • komandytowo-akcyjne,
 • komandytowe,
 • niektóre jawne.

Kogo dotyczy 9% CIT?

Z obniżonej stawki w wysokości 9% mogą skorzystać podatnicy CIT rozpoczynający działalność gospodarczą, czyli nowo założone podmioty.

 

Oprócz założonych w danym roku obrotowym podmiotów, niski CIT mogą płacić mali podatnicy.

 

Być może zadajesz sobie pytanie jaka jest definicja małego podatnika. Mianowicie, małymi podatnikami są podmioty, których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług, czyli brutto) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro.

 

Ponadto, aby stawka 9% miała zastosowanie, w 2020 r. przychody nie mogą przekroczyć 1 200 000 euro. W 2021 r. kwota ta zostanie podwyższona do 2 000 000 euro. Uwaga! To są kwoty netto.

Podaj Twój adres e-mail i otrzymaj kurs Mistrzostwa Podatkowego

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz cztery lekcje kursu Mistrzostwa Podatkowego.
 • Bonus: Arkusz podatkowy pomoże Ci ocenić, która forma opodatkowania jest dla Ciebie najkorzystniejsza - ryczałt, skala podatkowa czy podatek liniowy.
 • Jako instrukcję obsługi arkusza podatkowego otrzymasz nagranie webinaru - "Jak wybrać formę opodatkowania".
 • Arkusz i kurs pomogą Ci zaoszczędzić sporo pieniędzy w taki sposób, że fiskus da Ci spać spokojnie.

Wartym podkreślenia jest, że stawka CIT 9% nie znajduje zastosowania dla przychodów z zysków kapitałowych (np. dywidendy, przychody z umorzenia udziałów), tylko dla przychodów z innych źródeł (np. świadczenie różnego rodzaju usług lub sprzedaż różnego rodzaju rzeczy). Zatem, w przypadku podmiotów uprawnionych do obniżonej stawki CIT, przychody z zysków kapitałowych i tak opodatkowane są w stawce 19%.

Bolesny przeskok z 9% na 19%

Tak jest w 2020 r.

Jeżeli u małego podatnika lub podatnika rozpoczynającego w danym roku prowadzenie działalności, kwota przychodów przekroczy wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 1 200 000 euro, podatnicy tracą prawo do obniżonej stawki CIT w wysokości 9% w trakcie roku podatkowego. Co bardzo ważne, przy takich okolicznościach przychody za cały rok są opodatkowane w stawce 19% a nie od momentu utraty prawa do stosowania stawki obniżonej.

 

Jak wyżej wspomnieliśmy, kwota odnosząca się do limitu przychodów na dany rok, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, w przeciwieństwie do kwoty definiującej małego podatnika jest wyrażona w wartości netto. Ponadto kwotę dotyczącą małego podatnika przeliczamy według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego, a kwotę z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT (limit przychodów netto) przeliczamy według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego. W obu przypadkach wyliczoną kwotę zaokrągla się do 1 000 zł.

 

Z powyższego wynika, że w 2020 r. może mieć miejsce sytuacja, w której mały podatnik nie utraci swojego statusu, osiągając przykładowo przychody w kwocie 1 500 000 euro netto, co jednak sprawi, że zostanie pozbawiony możliwości stosowania obniżonej stawki CIT i rozliczy wszystkie przychody w stawce 19%.

Tak będzie w 2021 r.

Jak już wiemy, prawodawca podwyższa limit przychodów uprawniający do 9% CIT z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro.

 

Zgodnie z proponowanymi zmianami, począwszy od 2021 r. podatnicy powinni być świadomi ryzyka utraty prawa do 9% stawki CIT w kolejnym roku, nawet jeśli nie nastąpi to w danym roku podatkowym. Tak może się zdarzyć np. w sytuacji, gdy czynny podatnik VAT osiągnie przychód netto w wysokości 1 800 000 euro a brutto 2 214 000 euro.

 

W takich okolicznościach podatnik nie straci prawa do niższej stawki CIT w danym roku podatkowym, jednakże w kolejnym roku podatkowym utraci status małego podatnika, a co za tym idzie – prawo do 9% CIT.

 

Oczywiście, jeżeli w trakcie roku podatkowego kwota przychodów przekroczy wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 2 000 000 euro, podatnicy utracą prawo do obniżonej stawki CIT w wysokości 9% i za cały rok będą opodatkowani w stawce 19%. W zaliczce na CIT za ten miesiąc lub kwartał dopłacą różnicę między sumą należnych od początku roku a sumą wpłaconych zaliczek.

Kiedy jeszcze 9% CIT nie przysługuje?

Z 9% CIT nie skorzystają podatnicy utworzeni przez podmioty, które wniosły na poczet kapitału podatnika prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro w zaokrągleniu do 1000 zł.

 

To samo dotyczy podatników wnoszących tytułem wkładu do innego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa.

 

Tytułem dopowiedzenia, wspomnijmy jeszcze, że podatnik, który został utworzony w wyniku przekształcenia (z wyjątkiem przekształcenia spółki opodatkowanej CIT w inną spółkę opodatkowaną CIT), połączenia lub podziału nie może stosować obniżonej stawki CIT. To samo dotyczy spółki dzielonej.

 

Powyższe ograniczenia mają zastosowanie w roku podatkowym, w którym takie okoliczności miały miejsce i w roku bezpośrednio po nim następującym. W kolejnym roku podatkowym, przy spełnieniu pozostałych kryteriów, prawo do stawki 9% będzie przysługiwało.

Autor wpisu: Marek Golec
Absolwent ekonomii i finansów międzynarodowych uczelni Université Sorbonne Paris Nord we Francji. Doradca podatkowy (numer wpisu 13709). Oprócz ogromnej wiedzy podatkowej inwestuje w nieruchomości i jest przedsiębiorcą. Co ważne, mówi o podatkach naprawdę prostym językiem. Rozumie biznesy klientów i uczestników szkoleń.
Autor wpisu: Patryk Piotr Smęda
Prawnik, doradca podatkowy (numer wpisu 12110), absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium z zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Podaj Twój adres e-mail i otrzymaj kurs Mistrzostwa Podatkowego

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz cztery lekcje kursu Mistrzostwa Podatkowego.
 • Bonus: Arkusz podatkowy pomoże Ci ocenić, która forma opodatkowania jest dla Ciebie najkorzystniejsza - ryczałt, skala podatkowa czy podatek liniowy.
 • Jako instrukcję obsługi arkusza podatkowego otrzymasz nagranie webinaru - "Jak wybrać formę opodatkowania".
 • Arkusz i kurs pomogą Ci zaoszczędzić sporo pieniędzy w taki sposób, że fiskus da Ci spać spokojnie.

Sprawdź inne wpisy, które Cię zainteresują:

AUTOR: Marek Golec, Grzegorz Grabowski, Patryk Piotr Smęda
VAT 2

VAT w e-biznesie i transakcjach międzynarodowych

Jeśli sprzedajesz usługi elektroniczne (np. e-booki, szkolenia i kursy online) lub towary konsumentom w innych krajach Unii Europejskiej, najprawdopodobniej czeka Cię płacenie VAT w każdym kraju Wspólnoty. Zobacz...

AUTOR: Marek Golec, Patryk Piotr Smęda
VAT 0

Nowy JPK po nowemu

O jakich zmianach w nowym JPK musisz wiedzieć? Jakie masz obowiązki wobec biura rachunkowego? Które kody Ciebie...

AUTOR: Marek Golec
Działalność gospodarcza Optymalizacja podatkowa Podatek dochodowy Spółki ZUS 9

Nowy Polski Ład w podatkach

Zniesienie prawa do odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oznacza dodatkową daninę nałożoną nawet na tych, których dochody nie przekroczą kwoty wolnej. Zatem z jednej strony proponuje się podwyższyć...

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *