fbpx
AUTOR: Marek Golec

Skala czy liniowy? A może karta podatkowa albo ryczałt?

(artykuł został zaktualizowany w dniu 2 stycznia 2021 r.)

Uwaga! Niektóre informacje zawarte w tym wpisie mogą być nieaktualne w 2022 r. ze względu na ogłoszony przez rząd Polski Ład. Zagadnienie tej reformy od strony podatkowej na bieżąco monitorujemy w artykule Nowy Polski Ład w podatkach, do którego lektury zachęcamy.

Ważny wybór

Rejestrując firmę lub zmieniając formę opodatkowania poprzez złożenie wniosku CEIDG-1, przy wypełnianiu jednej z rubryk stałeś lub staniesz przed dokonaniem wyboru między wszystkimi czterema formami opodatkowania. Trzeba udzielić jednej z czterech odpowiedzi, co przypomina teleturniej „Milionerzy”. Oby wybór przybliżył Cię do pierwszego lub kolejnego miliona.

Pamiętaj o terminach

Każdego roku do 20. dnia następnego miesiąca, po miesiącu, w którym osiągnąłeś pierwszy przychód możesz zmienić formę opodatkowania. Z powyższego wynika, że w praktyce czas na zmianę formy opodatkowania na dany rok upływa 20. lutego. Wyjątkiem od tej reguły jest termin na zmianę formy na kartę podatkową, który upływa 20. stycznia.

Skorzystaj z kalkulatora w postaci arkusza podatkowego

Zanim omówimy wszystkie cztery formy opodatkowania, pragnę nadmienić, że w arkuszu podatkowym, stanowiącym darmowy materiał na niniejszym blogu, możesz policzyć, która forma opodatkowania Ci się najbardziej opłaca – ryczałt, skala podatkowa czy podatek liniowy.

 

 

Z arkusza mogą skorzystać zarówno osoby rozliczające się indywidualnie, jak i mające możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem. Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem arkusza podatkowego, kliknij tutaj.

Przedstawienie czterech form opodatkowania

Aby Twój wybór był najtrafniejszy, potrzebna jest wiedza na temat każdej z czterech form. Omówmy je od najprostszej do najbardziej złożonej a później przeanalizujmy je na przykładzie pewnego przedsiębiorcy.

Karta podatkowa

Rozliczając się w ramach tej formy opodatkowania przedsiębiorcy nie muszą prowadzić podatkowej księgi przychodów i rozchodów (dalej: KPiR) ani nawet ewidencji przychodów. Podatnicy nie rozliczają się w oparciu o osiągnięty przychód lub dochód, a w oparciu o decyzję ustalającą wydaną przez naczelnika urzędu skarbowego.

 

Wysokość kwoty wynikającej z decyzji zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność i liczby zatrudnionych pracowników. Ta forma, ze względu na stałą, raczej niewygórowaną wysokość podatku szczególnie opłaca się przedsiębiorcom osiągającym wysokie dochody.

 

Z karty podatkowej mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność:

 • usługową lub wytwórczo-usługową,
 • gastronomiczną,
 • transportową,
 • rozrywkową,
 • polegającą na sprzedaży kwiatów,
 • polegającą na sprzedaży posiłków domowych,
 • edukacyjną polegającą na udzielaniu lekcji na godziny,
 • w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi,
 • weterynaryjną,
 • w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego.

 

Jeżeli chcesz upewnić się czy w ramach Twojej profesji możesz rozliczać się na karcie podatkowej, przeanalizuj art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: ustawa o ryczałcie) oraz załącznik nr 3 do tej ustawy.

 

We wspomnianym załączniku są wskazane zawody, których przedstawiciele mogą wybrać kartę podatkową. Wymienionych jest wiele archaicznych profesji np. zduństwo, kuśnierstwo, rymarstwo, młynarstwo, ale nie tylko. W załączniku możemy znaleźć również usługi kosmetyczne, manicure, pedicure, naprawę i konserwację urządzeń elektronicznych oraz wiele innych współczesnych branż.

 

Określone tam są również przedziały stawek, którymi związany jest organ podatkowy wydając decyzję w sprawie wysokości podatku. Co ważne, załącznik wyznacza limity dotyczące liczby pracowników.

 

Jeżeli to przyprawia Cię o ból głowy i jednocześnie jesteś zainteresowany kartą podatkową, rozważ kontakt z doradcą podatkowym, abyście wspólnie przeanalizowali Twój przypadek.

 

Należy mieć jeszcze świadomość, iż możliwość rozliczania się w formie karty podatkowej przysługuje podatnikom, którzy:

 • złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie (PIT-16) przed dniem rozpoczęcia działalności w przypadku nowo założonej firmy lub do 20 stycznia, jeżeli wybór karty podatkowej następuje w trakcie prowadzenia firmy,
 • przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
 • prowadzą tylko jeden rodzaj pozarolniczej działalności gospodarczej, w dodatku wymieniony w art. 23 ustawy o ryczałcie,
 • ich małżonek nie prowadzi działalności w tym samym zakresie, z której przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych akcyzą,
 • zgłoszona działalność nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zeznanie roczne kartowicza

Kartowicze do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym mają obowiązek złożyć deklarację PIT-16A. Nie mają prawa do wspólnego rozliczenia się z małżonkiem.

 

Jedynym odliczeniem w ramach karty podatkowej jest odliczenie od podatku dużej części zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy wymiaru, a nie opłacane 9% tejże podstawy, co daje możliwość odliczenia ok. 86% zapłaconych składek).

Ryczałt

Rewolucyjne zmiany w ryczałcie

Od 2021 r. wiele zmieniło się pod kątem rozliczania podatku dochodowego ryczałtem. Nastąpiła istna rewolucja polegająca m.in. na tym, że z ryczałtu może skorzystać prawie każdy przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą. To nie jedyna istotna zmiana w tym zakresie. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj.

Na czym polega zryczałtowany podatek?

Podatek ryczałtowy cechuje się tym, że jest on wyliczany w oparciu o przychód, a nie o dochód. Zatem, ryczałtowcy nie mają prawa do pomniejszenia podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodów. W związku z powyższym, nie prowadzą oni KPiR dla celów rozliczenia się z podatku dochodowego a ewidencję przychodów.

 

Brak możliwości uwzględnienia kosztów nie w każdym przypadku przekreśla opłacalność ryczałtu. Jeżeli dany przedsiębiorca ma niskie wydatki firmowe, ryczałt może dla niego być atrakcyjny. Szerzej temu zagadnieniu przyjrzymy się w dalszej części artykułu.

Ryczałt prawie dla każdego

Od 2021 r. prawie każdy przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą może rozliczać się ryczałtem. Wcześniej grono podatników mogących rozliczać się w ten sposób było mocno zawężone.

 

Jednakże niektórzy podatnicy nadal nie mogą wybrać zryczałtowanej formy opodatkowania. Z ryczałtu nie skorzystają podatnicy osiągający w całości lub w części przychody z tytułu:

 • prowadzenia aptek,
 • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

 

Ponadto, rozliczanie się ryczałtem jest niemożliwe w przypadku firm, których przychody w poprzednim roku przekroczyły kwotę 2 000 000 euro.

 

Uważaj też na świadczenie usług w ramach tych samych czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które wykonywałeś w bieżącym lub poprzednim roku. Jeżeli taka sytuacja miała u Ciebie miejsce, to wtedy nie przysługuje Ci w danym roku podatkowym prawo do ryczałtu.

 

Pozostałe wyłączenia są wskazane w art. 8 ustawy o ryczałcie.

Stawki ryczałtu

Prawodawca określił stawki ryczałtu w następujących wysokościach:

 • 17% dla przychodów osób wykonujących działalność w ramach wolnych zawodów;
 • 15% dla przychodów ze świadczenia wielu tzw. usług niematerialnych, np. reklamowych, fotograficznych, programistycznych, związanych z obsługą nieruchomości (np. pośrednictwo, zarządzanie nieruchomościami). Stawka 15% dotyczy również przychodów osiąganych z tytułu świadczenia usług finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU sekcja K), prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów;
 • 10% dla przychodów w zakresie handlu nieruchomościami na własny rachunek (PKWiU 68.10.1),
 • 8,5% i 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł rocznego przychodu, m.in. dla przychodów związanych z wynajmem oraz zakwaterowaniem;
 • 8,5% m.in. dla przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, jak również dla przychodów z tytułu świadczenia usług nieprzyporządkowanych do innych stawek;
 • 5,5% m.in. dla przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton;
 • 3% m.in. dla przychodów z działalności w zakresie handlu (dla niektórych towarów stawki mogą być inne np. nieruchomości);
 • 2% dla przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych (z pewnymi wyjątkami i pod pewnymi warunkami).

 

Jeżeli chcesz upewnić się jaka stawka ryczałtu dotyczy danego rodzaju przychodów, spójrz do art. 12 ustawy o ryczałcie.

Komu ryczałt może się opłacać?

Dla przedsiębiorców z niektórych branż stawki zryczałtowanego podatku są bardzo korzystne. Mam tutaj na myśli m.in. działalność polegającą na wykonywaniu robót budowlanych opodatkowaną w stawce 5,5% i działalność handlową opodatkowaną w stawce 3%. Wspomnieć należy, że od 2021 r. zryczałtowana forma opodatkowania stała się obiektem zainteresowania przedstawicieli branży szkoleniowej. Stosunkowo niska stawka ryczałtu w wysokości 8,5% dla przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, może sprawić, że w przypadku części szkoleniowców ryczałt okaże się korzystniejszy niż podatek liniowy lub skala podatkowa.

 

Natomiast ryczałt raczej nie jest w obrębie zainteresowań przedstawicieli wolnych zawodów, gdyż w ich przypadku stawka wynosi 17%. Już przy stosunkowo niewysokich kosztach firmowych, często lepiej jest im wybrać podatek liniowy, a co za tym idzie, móc rozliczać koszty i płacić 19% podatku od dochodu a nie od przychodu.

 

Aby np. niektórym informatykom oraz księgowym, doradcom podatkowym, prawnikom, niewykonującym działalności w ramach wolnego zawodu, ryczałt w stawce 15% się opłacał, muszą mieć stosunkowo niskie koszty uzyskania przychodów.

 

Trudno mówić o korzyściach wynikających z rozliczania się ryczałtem w przypadku podatników zajmujących się handlem nieruchomościami. Przy stawce ryczałtu 10% dla tych przychodów próg rentowności odnośnie opłacalności ryczałtu w stosunku do podatku liniowego sytuuje się przy zwrocie z inwestycji w wysokości aż 111%.

 

Wynajmujący nieruchomości i osoby świadczące usługi zakwaterowania (tzw. najem krótkoterminowy), amortyzujący swoje budynki lub lokale według indywidualnych stawek amortyzacyjnych, prawdopodobnie też nie będą zainteresowani ryczałtem w stawkach 8,5% i 12,5% od nadwyżki przychodów ponad 100 000 zł.

Oczywiście, inaczej może wyglądać spojrzenie na wybór ryczałtu właścicieli nieruchomości w razie możliwości stosowania jedynie niskich stawek amortyzacyjnych lub kiedy amortyzacja według stawek indywidualnych dobiegnie końca.

Zeznanie roczne ryczałtowca

Termin na złożenie PIT-28 upływa z końcem lutego roku następującego po danym roku podatkowym. Ryczałtowcy nie mają prawa do wspólnego rozliczenia się z małżonkiem. Powyższe nie dotyczy jednak podatników rozliczających ryczałtem przychody z najmu prywatnego.

 

Od podatku ryczałtowiec odliczy dużą część zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy wymiaru, a nie opłacane 9% tejże podstawy, co daje możliwość odliczenia ok. 86% zapłaconych składek). Nie skorzysta natomiast z ulgi prorodzinnej w ramach PIT-28.

 

Odnośnie ulg polegających na odliczeniach od dochodu, ryczałtowiec może skorzystać z większości z nich, jednakże często przy spełnieniu dodatkowych kryteriów.

Podatek liniowy

W ramach tej formy, tak jak w przypadku skali progresywnej, podstawa opodatkowania jest wyliczana na zasadach ogólnych. Wiele osób błędnie uważa, że określenie „zasady ogólne” dotyczy jedynie skali podatkowej.

 

Zasada ogólna w podatku dochodowym stanowi, że podatek jest wyliczany od dochodu. Dochodem natomiast jest różnica między przychodami a kosztami.

 

Podsumowując powyższe, rozliczając się podatkiem liniowym, dochód wyliczasz identycznie jak w przypadku skali podatkowej.

 

Różnica między tymi dwoma formami pojawia się na etapie stawki podatku. W przypadku skali podatkowej występuje progresja, a w przypadku podatku liniowego z założenia stawka wynosi 19%, dlatego też podatek liniowy jest nazywany skalą proporcjonalną.

 

Uważaj też na świadczenie usług w ramach tych samych czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które wykonywałeś w bieżącym roku. Jeżeli taka sytuacja miała u Ciebie miejsce, wtedy nie przysługuje Ci w danym roku podatkowym prawo do liniówki.

Czy podatek liniowy jest nadal liniowy?

Cóż, będąc obiektywnym, trudno bronić tezy, że w ramach tej formy opodatkowania wysokość podatku jest wprost proporcjonalna do wysokości podstawy opodatkowania. Wynika to z faktu, że od dochodów powyżej miliona złotych liniowiec jest obowiązany do zapłaty dodatkowego podatku, nazywanego daniną solidarnościową, w wysokości 4%.

 

Powyższe przekłada się na stawkę podatku dochodowego w wysokości 23% od nadwyżki ponad milion złotych. Nasuwa się zatem wniosek, że w podatku liniowym mamy progresję, co godzi w założenia tej formy opodatkowania.

Zeznanie roczne liniowca

Termin na złożenie PIT-36L upływa 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym. Liniowcy nie mają prawa do wspólnego rozliczenia się z małżonkiem.

 

Od podatku liniowiec odliczy dużą część zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy wymiaru, a nie opłacane 9% tejże podstawy, co daje możliwość odliczenia ok. 86% zapłaconych składek). Nie skorzysta natomiast z ulgi prorodzinnej w ramach PIT-36L.

 

Odnośnie ulg polegających na odliczeniach od dochodu, liniowiec może pomniejszyć podstawę opodatkowania o:

 • wpłaty na IKZE (konto emerytalne) do ustawowego limitu,
 • darowizny przekazane na cele kształcenia zawodowego, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
 • wydatki na działalność badawczo-rozwojową,
 • straty z lat ubiegłych.

Skala podatkowa

Nazywana również skalą progresywną, gdyż założenia tej formy opodatkowania są takie, aby mniej zarabiający płacili podatki według niższej stawki a lepiej zarabiający według wyższej.

 

Progresja polega na tym, że do kwoty rocznego dochodu w wysokości 85 528 zł stawka podatku wynosi 17%, a od nadwyżki ponad tę kwotę 32%. Jeszcze w tym miejscu warto wrócić do daniny solidarnościowej, która sprawia, że od nadwyżki ponad milion złotych stawka podatku dochodowego wynosi 36%.

 

Odnotujmy, że przy wyliczaniu podatku według skali progresywnej należy uwzględnić istotny element, którym jest kwota zmniejszająca podatek.

Ile wynosi kwota zmniejszająca podatek?

 • Dla dochodów rocznych nieprzekraczających kwoty 8 000 zł wynosi ona 1 360 zł, co oznacza, że do tej kwoty dochodu nie płaci się podatku, zatem stąd wiadomo, że kwota wolna od podatku w Polsce wynosi 8 000 zł.
 • Dla dochodów rocznych między 8 000 zł a 13 000 zł kwota zmniejszająca podatek mieści się w przedziale od 1 360 zł do 525,12 zł. Wraz ze wzrostem dochodu maleje.
 • Dla dochodów rocznych między 13 000 zł a 85 528 zł kwota zmniejszająca podatek jest stała i wynosi 525,12 zł.
 • Dla dochodów rocznych między 85 528 zł a 127 000 zł kwota zmniejszająca podatek mieści się w przedziale od 525,12 zł do 0 zł. Wraz ze wzrostem dochodu maleje.
 • Podatnikom osiągającym roczne dochody przekraczające 127 000 zł kwota zmniejszająca podatek nie przysługuje.

Obliczenie podatku przy uwzględnieniu kwoty zmniejszającej podatek

Osiągając dochód w wysokości 50 000 zł podatek wynosi 7 975 zł.

 

Obliczenie:

 

(50 000 zł x 17%) – 525,12 zł = 8 500 zł – 525,12 zł = 7974,88 zł → 7 975 zł

 

Ważne! Zarówno podstawę opodatkowania, jak i podatek zaokrąglamy do pełnych złotych.

Uważaj na sumowanie się dochodów z różnych źródeł dopiero na etapie zeznania rocznego

Pamiętaj, że dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali progresywnej są sumowane na poziomie zeznania rocznego z innymi dochodami opodatkowanymi według tej formy (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, wynagrodzenie członka zarządu w ramach powołania, itd.).

 

Nie mając tej świadomości wiele osób dotkliwie odczuwa dopłatę podatku pod koniec kwietnia. Dzieje się tak, dlatego że zaliczki w ciągu roku w ramach różnych źródeł przychodów odprowadzane są według niższej stawki, a dopiero po zsumowaniu wszystkich dochodów w zeznaniu rocznym wyliczany jest podatek według dużo wyższej stawki od nadwyżki ponad 85 528 zł dochodu i trzeba dopłacić fiskusowi nierzadko znaczącą kwotę.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem

Dla części podatników zaletą tej formy opodatkowania jest możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem. Warunki, które trzeba spełnić, aby w taki sposób móc się rozliczyć są następujące:

 • pozostawanie przez cały rok w związku małżeńskim (uwaga na pierwszy rok małżeństwa),
 • istnienie przez cały rok ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • nierozliczanie się przez któregokolwiek z małżonków w formie podatku liniowego, karty podatkowej lub ryczałtu (z wyjątkiem ryczałtu z tytułu tzw. najmu prywatnego),
 • posiadanie przez oboje małżonków rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Rozliczając się wspólnie z małżonkiem limit dla stawki podatku w wysokości 17% zwiększa się z 85 528 zł do 171 056 zł, czyli dwukrotnie i dotyczy on sumy dochodów obojga małżonków.

Przykład wspólnego rozliczenia małżonków

Zobaczmy jaki podatek zapłacą małżonkowie rozliczający się wspólnie, gdy jedno z nich zarabia 150 000 zł a drugie nie osiąga żadnego dochodu.

 

Dokonujemy wyliczenia w oparciu o cztery kroki:

 1. sumujemy dochody,
 2. dzielimy je przez dwa (i ewentualnie zaokrąglamy do pełnych złotych),
 3. wyliczamy podatek,
 4. mnożymy go przez dwa.

 

Krok 1:

 

150 000 zł + 0 zł = 150 000 zł

 

Krok 2:

 

150 000 zł / 2 = 75 000 zł

 

Krok 3:

 

(75 000 zł x 17%) – 525,12 = 12 750 zł – 525,12 zł = 12 224,88 zł

 

Krok 4:

 

12 224,88 zł x 2 = 24 449,76 zł → 24 450 zł

Wnioski płynące z przykładu wspólnego rozliczenia małżonków

Oprócz tego, że dla dochodów 150 000 zł zastosowanie miała stawka 17%, to małżonkowie skorzystali z kwoty zmniejszającej podatek w podwójnej wysokości.

 

Gdyby małżonkowie z różnych przyczyn rozliczali się osobno, podatek wyniósłby 35 171 zł, czyli o ponad 10 000 zł więcej.

 

Obliczenie:

 

(((150 000 zł – 85 528 zł) x 32%) + (85 528 zł x 17%)) – 0 =

 

= 20 631,04 zł + 14 539,76 zł = 35 170,80 → 35 171 zł

Zeznanie roczne skalowca

Przedsiębiorcy rozliczający się według skali progresywnej składają zeznanie PIT-36 do 30 kwietnia następnego roku.

 

Oprócz możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem, mogą skorzystać z wielu ulg podatkowych, jednakże często przy spełnieniu dodatkowych kryteriów.

 

Przykład podsumowujący wszystkie cztery formy opodatkowania

Policzmy, która forma opodatkowania jest najkorzystniejsza dla prowadzącego działalność gospodarczą dentysty, świadczącego usługi w ramach wolnego zawodu. W wyliczeniach, dla uproszczenia pomijamy ulgi podatkowe.

 

Przedsiębiorca w skali roku:

 1. osiąga przychody w wysokości 400 000 zł,
 2. ponosi koszty w kwocie 100 000 zł.

 

Dentysta nie prowadzi innego rodzaju działalności. Na wykonywanie zawodu przeznacza miesięcznie ponad 96 godzin (ważne z punktu widzenia karty podatkowej).

 

Żona nie osiąga żadnych dochodów. Między małżonkami istnieje ustawowy ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej.

 

Nasz bohater zatrudnia jedną osobę na umowę o pracę – pomoc fachową (ważne z punktu widzenia karty podatkowej). Może zatem rozliczać się w ramach każdej z czterech form opodatkowania.

Podatek w ramach karty podatkowej

1 824 zł x 12 = 21 888 zł

Miesięczny podatek wynosi 1 824,00 zł (część VIII załącznika nr 3 do ustawy o ryczałcie).

Podatek ryczałtowy

400 000 zł x 17% = 68 000 zł

Podatek liniowy

(400 000 zł – 100 000 zł) x 19% = 300 000 x 19% = 57 000 zł

Skala progresywna (wspólne rozliczenie z małżonkiem)

Dokonujemy wyliczenia w oparciu o cztery kroki:

 1. sumujemy dochody,
 2. dzielimy je przez dwa (i ewentualnie zaokrąglamy do pełnych złotych),
 3. wyliczamy podatek,
 4. mnożymy go przez dwa.

 

Krok 1:

 

300 000 zł + 0 zł = 300 000 zł

 

Krok 2:

 

300 000 zł / 2 = 150 000 zł

 

Krok 3:

 

(((150 000 zł – 85 528 zł) x 32%) + (85 528 zł x 17%)) – 0 =

= 20 631,04 zł + 14 539,76 zł = 35 170,80

 

Krok 4:

35 170,80 zł x 2 = 70 341,60 zł → 70 342 zł

Podsumowanie przykładu porównującego wszystkie cztery formy

Najkorzystniejszą formą opodatkowania dla przyjętych kryteriów jest karta podatkowa, następnie podatek liniowy. Na trzecim miejscu uplasował się ryczałt. Pomimo wspólnego rozliczenia małżonków, skala podatkowa okazała się najmniej korzystną formą opodatkowania.

Zakończenie

W tym obszernym artykule nie było już przestrzeni na omówienie ulgi na działalność badawczo-rozwojową i preferencji IP box. Jeśli to zagadnienie Cię interesuje, możesz o nim przeczytać we wpisie Jak dwa razy odliczyć koszty i płacić 5% podatku?.

 

I tak otrzymałeś sporą dawkę cennej wiedzy, którą zapewne będziesz wykorzystywał na początku każdego roku, upewniając się, że dokonujesz wyboru właściwej formy opodatkowania.

Sprawdź obliczenia w arkuszu podatkowym

A propos wyliczeń podatków na przykładzie dentysty, ciekawe czy takie same wyniki dla ryczałtu, skali progresywnej i podatku liniowego otrzymasz w arkuszu podatkowym, który możesz pobrać tutaj.

Autor wpisu: Marek Golec
Absolwent ekonomii i finansów międzynarodowych uczelni Université Sorbonne Paris Nord we Francji. Doradca podatkowy (numer wpisu 13709). Oprócz ogromnej wiedzy podatkowej inwestuje w nieruchomości i jest przedsiębiorcą. Co ważne, mówi o podatkach naprawdę prostym językiem. Rozumie biznesy klientów i uczestników szkoleń.

Podaj Twój adres e-mail i otrzymaj kurs Mistrzostwa Podatkowego

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz cztery lekcje kursu Mistrzostwa Podatkowego.
 • Bonus: Arkusz podatkowy pomoże Ci ocenić, która forma opodatkowania jest dla Ciebie najkorzystniejsza - ryczałt, skala podatkowa czy podatek liniowy.
 • Jako instrukcję obsługi arkusza podatkowego otrzymasz nagranie webinaru - "Jak wybrać formę opodatkowania".
 • Arkusz i kurs pomogą Ci zaoszczędzić sporo pieniędzy w taki sposób, że fiskus da Ci spać spokojnie.

Sprawdź inne wpisy, które Cię zainteresują:

AUTOR: Marek Golec, Grzegorz Grabowski, Patryk Piotr Smęda
VAT 2

VAT w e-biznesie i transakcjach międzynarodowych

Jeśli sprzedajesz usługi elektroniczne (np. e-booki, szkolenia i kursy online) lub towary konsumentom w innych krajach Unii Europejskiej, najprawdopodobniej czeka Cię płacenie VAT w każdym kraju Wspólnoty. Zobacz...

AUTOR: Marek Golec, Patryk Piotr Smęda
VAT 0

Nowy JPK po nowemu

O jakich zmianach w nowym JPK musisz wiedzieć? Jakie masz obowiązki wobec biura rachunkowego? Które kody Ciebie...

AUTOR: Marek Golec
Działalność gospodarcza Optymalizacja podatkowa Podatek dochodowy Spółki ZUS 9

Nowy Polski Ład w podatkach

Zniesienie prawa do odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oznacza dodatkową daninę nałożoną nawet na tych, których dochody nie przekroczą kwoty wolnej. Zatem z jednej strony proponuje się podwyższyć...

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *